Какво е трансгранична търговия?

Тази страница наистина е за: Какво представлява трансграничната търговия? Как работи трансграничната търговия. Търговия през границите. Засилване на регионалното сътрудничество. Разлики в стойността или цените/Арбитраж Трансгранична търговия: Определение „Трансграничната търговия ви позволява да търгувате на световни пазари спрямо местни конкуренти и валути. Той също така ви предоставя разнообразие от алтернативи за търговия. „Инвеститори, които участват в… Прочети повече

Какво е корпоративно съкровище

На тази уеб страница ще обсъдим какво е корпоративно съкровище? Това е компания, създадена да обработва и контролира рискове, средства, капитал, резерви и повечето ресурси, за да се съобрази с нейните краткосрочни и дългосрочни процедури. Функциониране на корпоративната каса. Услуги на корпоративната каса. Определение за корпоративна хазна Това са компании, отговарящи за... Прочети повече

Определение на Комисия за търговия с фючърси на стоки (CFTC)

Ще изучаваме определението за комисионна за търговия с фючърси на стоки, значението на комисионната за търговия със стокови фючърси, как работи комисията за търговия със стокови фючърси, разпоредбите на CFTC, опции и фючърси, фючърси и суапове, закон за борсови борси и др. В Съединените щати, пазарът на деривати се контролира от агенция на федерално ниво на управление, която... Прочети повече

Определение на индекса на потребителските цени (CPI)

На тази уеб страница ще обсъдим дефиницията на индекса на потребителските цени (CPI). Това е вид индекс, при който цената на кошница от стоки и услуги проследява интуицията в пазарни сегменти, наречени индекс на потребителските цени (или CPI). Как се използва CPI? Кой и какво покрива CPI? Значението на … Прочети повече

Какво е договор за разлика (CFD)

Въведение в (CFD) Колебанията в цените са фактор, който винаги влияе върху даден актив. Можем да кажем, че договор за разлика (CFD) посочва какво трябва да направи купувачът при всяка разлика в цената. Тази разлика в цената е в резултат на колебания в стойността на активите. Нека обсъдим търговията с CFD, търговията на пазара и цената на покупка. … Прочети повече

Какво е обезпечено ипотечно задължение (CMO)

Прочетете внимателно тази публикация, за да научите повече за: Какво е обезпечено ипотечно задължение (CMO). Какво трябва да знаете за CMO. Приликите между CMO и CDO. Сравнението в CMO и MBS. Обезпечено ипотечно задължение (CMO) е колекция от много ипотеки, пакетирани заедно и продадени на инвеститори. Също така е вид… Прочети повече

Какво представлява Законът за банковата тайна (BSA)?

В тази публикация, Какво представлява Законът за банковата тайна (BSA)?, ще научим за Закона за банковата тайна (BSA), Значението на Закона за банковата тайна. А също и кога да се попълни доклад за подозрителна дейност (SAR), формуляр 8300. През 1970 г. Съединените щати приеха Закона за банковата тайна (BSA), за да забранят на престъпниците да укриват или изпират своите... Прочети повече

Значение на обезпечено дългово задължение

В тази публикация Значение на задълженията по обезпечен дълг ще разгледаме задълженията по обезпечен дълг (CDO), CDO процедурите, структурата на CDO и много други за CDO Задължението по обезпечен дълг (CDO) е пакет от заеми и активи, продадени на големи инвестиционни посредници с много пари. Дрексел Бърнъм Ламбърт, бивша инвестиция... Прочети повече

Какво е значението на капиталовата ефективност

На тази уеб страница ще обсъдим какво е значението на капиталовата ефективност. Съотношението, което разграничава колко една компания харчи за разширяване на приходите си и колко придобива в печалби, се нарича капиталова ефективност. Значение на капиталовата ефективност за стартиращи фирми. Стойност на капиталовата ефективност. Определение на капиталовата ефективност По принцип съотношението... Прочети повече

Какво е значението на тръжната цена

На тази уеб страница ще обсъдим какво е значението на офертната цена. Офертната цена се определя като цената, която някой е готов да плати за ценна книга, актив, стока, услуга или договор. Диапазони на тръжната цена. Как да разберем цените на офертите. Какви са примерите за дефиниране на офертната цена на офертната цена Офертата… Прочети повече

Какво е значението на капиталовите фондове?

В тази статия ще обсъдим темата „Какво е значението на капиталовите фондове?“, също така ще говорим за „Значение на капиталовото финансиране“, „Преглед на капиталовите фондове“, „Цена на капиталовото финансиране“, „Примери за капиталово финансиране” и т.н. Преглед на капиталовите фондове За да се прецени силата на компанията, нейните пасиви и акционерен капитал се преглеждат. Междувременно с… Прочети повече

Определение за държач за чанта в крипто и инвестиции

В тази публикация ще обсъдим темата „Дефиниция за държач за чанта в крипто и инвестиции“. Ще разгледаме също така „Кой е притежател на чанти“, „Какво засяга притежателите на чанти“, „Ефект от отклонение от загуба и разпределение“. Други важни теми като „непоправимите разходи“ ще бъдат обсъдени, докато продължаваме. Кой е притежател на чанти? … Прочети повече

Определение за банка за международни разплащания (BIS)

На тази уеб страница ще обсъдим определението за банка за международни разплащания (BIS). BIS е международен финансов орган, който насърчава световната парична стабилност. Цели на Банката за международни сетълменти. Иновации и финтех Дефиниция за Банка за международни разплащания (BIS) Това е международен орган с основна цел да развива глобално... Прочети повече

Определение за автоматизиран маркет мейкър (AMM)

В тази статия основният ни фокус е върху определението за автоматизиран маркет мейкър (AMM). Въпреки това, ние също ще разгледаме значението на пул за ликвидност, доставчици на ликвидност, формула за постоянни продукти, вариации на автоматизирани маркет мейкъри, непостоянна загуба и т.н. Както подсказва името, става дума за използване на автоматизирана търговия за осигуряване на ликвидност. То … Прочети повече

Определение за автономен икономически агент (AEA)

Определение на автономни икономически агенти, значение на AEA, рамка на AEA, най-новата рамка и много други. Интелигентен агент от Fetch.ai и фондация IOTA, който взема решения от името на собственика си с цел икономически изгоди и е свободен от външно влияние. Автономен икономически агент (AEA) Данни в реално време, обработвани и предприети действия, когато... Прочети повече

Дефиниция на осигурен процент за овърнайт финансиране (SOFR)

Тук ще намерите всичко, което трябва да знаете за дефиницията на категорията обезпечено овърнайт финансиране (SOFR). Дефиниция на лихвен процент за обезпечено овърнайт финансиране (SOFR) Категория A Резюме на фона на лихва за обезпечено овърнайт финансиране. Преходни проблеми със сигурен процент на овърнайт финансиране и други. Определение на SOFR (осигурена лихва за овърнайт финансиране)? Това е критерий за… Прочети повече

Определение на рисковата премия в инвестициите

Това е вид възвръщаемост на инвестицията, при която се очаква даден актив да носи доходност над безрисковата норма на възвръщаемост. Рисковата премия на актива е просто форма на компенсация за инвеститорите. Дефиниция на рискова премия при инвестиции, пример за рискова премия, прилагане на рискова премия във финансите. Той представлява плащане към инвеститорите за толериране на допълнителния риск в дадена инвестиция над това... Прочети повече

КАКВИ Е НАЙ-ДОБРИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА МЕЧИ ПАЗАР?

Времето на мечия пазар е опасно. В тази статия ще подчертаем кои са най-добрите стратегии за мечи пазар, например, дръжте страховете си под контрол, натрупвайте с усредняване на разходите в долари, играйте мъртви, диверсифицирайте и др. Мечи пазар се отнася до огромно намаление на цените на активите от най-малко 20% ... Прочети повече

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИ ИПОТЕЧНИ ЦЕННИ КНИЖА (CMBS).

В тази статия ще бъдат подчертани дефиницията на ценни книжа, обезпечени с търговски ипотеки (CMBS) и как работят, начините на работа на търговските ипотечни ценни книжа, видовете CMBS, отхвърлянето на CMBS и квалификацията за CMBS. Те са инвестиционни продукти с фиксиран доход, които се поддържат от ипотеки върху търговски имоти вместо жилищни имоти. CMBS може да осигури финансиране на реални... Прочети повече

КОИ СА НАЙ-ДОБРИТЕ И ИЗХОДЯЩИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА СЕМЕЙСТВА ВОЕННИ?

Целта на тази статия е да подчертае; кои са най-добрите и изгодни ИНВЕСТИЦИИ ЗА ВОЕННИ СЕМЕЙСТВА. Подобно на федерален план за пестеливост, индивидуална пенсионна сметка (IRA), 529 спестовни планове за колеж, програма за спестовни депозити и други. Военната служба не дава много свободно време, което може да позволи на член да проучи и да избере най-добрите инвестиции. Но там … Прочети повече

ДИФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУ ПРЕДПОЧИТАНИ АКЦИИ И ОБЩИ АКЦИИ

В тази статия ще направим ДИФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУ ПРЕДПОЧИТАНИ АКЦИИ И ОБИЧКИ АКЦИИ, привилегированите акции и това, което отличава предпочитаните акции от обикновените акции, ще бъдат подчертани. Привилегированите акции и обикновените акции се разграничават по много начини. Основната разлика е, че привилегированите акции не дават право на глас на акционерите, докато обикновените акции го правят. Инвеститорите… Прочети повече

Определение на клирингова къща в банкирането и как работи (примери за клирингова къща)

Финансовата клирингова къща е важна тема на фондовия пазар, тъй като те служат като посредник. Като прочетете тази публикация, вие не само ще разберете концепцията за финансова клирингова къща, но също така ще се запознаете с видовете финансови клирингови къщи като; Клирингови къщи за фючърсни борси и клирингови къщи на фондовия пазар. Ще обсъдим и… Прочети повече

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

В тази статия ще ви преведем през ДЕФИНИЦИЯ ЗА КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ, начините на действие на капиталовите инвестиции, важни съображения и недостатъци на капиталовите инвестиции. Това може да се определи като придобиване на физически активи от компания за използване за насърчаване на нейната дългосрочна бизнес цел и цел. Активите, които се закупуват като капиталови инвестиции включват: недвижими имоти,... Прочети повече

Дефиниция на годишната процентна доходност (APY)

Интересувате ли се да научите повече за годишната процентна доходност? Вижте определението на годишната процентна доходност (APY). Формула за APY. Разлика между APY и APR. Какво казва APY. И пример за APY. Вземете това парче като ръководство. Годишната процентна доходност (APY) е нормата на възвръщаемост на определена инвестиция за ... Прочети повече

Кои са най-добрите стратегии за бичи пазар

Ако някога сте се чудили какво е бичи пазар; Бичи пазар се отнася до ситуация, при която цените се покачват или се очаква да се повишат на финансов пазар. Думата „бичи пазар“ обикновено се свързва с фондовия пазар, но може да се приложи към всичко, което се търгува, включително недвижими имоти, облигации, валути и стоки. Кои са най-добрите стратегии за бичи пазар, Характеристики на бичи пазар, Как да се възползвате от бичи пазар, Сравнение между бичи пазар и мечи пазар? … Прочети повече

Кои са най-добрите ресурси за подобряване на финансовата грамотност

Кой според вас е най-добрият начин да подобрите финансовата си грамотност? Дори ако живеете със стратегии за защита от данъци, изработвате сложни инвестиционни маневри или ви е трудно да разграничите ETF от HSA, е необходимо както да научите основите, така и да знаете ресурсите, които могат да ви помогнат да правите финансови решения с най-полезните знания. Кои са най-добрите ресурси за подобряване на… Прочети повече

Разлики и дефиниция на брокерска сметка и IRA.

Има основни ключови теми, върху които ще се съсредоточим, когато обсъждаме темата: Разлики и дефиниция на брокерска сметка и IRA. Тези ключови теми са Преглед на посредничеството и IRA, Значението на посредническата сметка, Какво е IRA, Данъчно облагане на посреднически и IR сметки, Данъци за посреднически сметки, Данъци за IR сметки и т.н. Когато става въпрос за ... Прочети повече

Кои са най-добрите онлайн търговци на злато за инвестиции в злато

След повишената волатилност на фондовия пазар и политическата несигурност. Голям брой инвеститори диверсифицират до благородни метали като начин да увеличат своите инвестиционни портфейли. По-специално, златото запази стойността си дори по време на забележителни колебания на фондовия пазар. Доказано е, че е ефективен хедж срещу инфлацията. Кои са най-добрите онлайн търговци на злато... Прочети повече

Топ счетоводен софтуер за имоти под наем и как да изберете най-добрия инструмент за управление на вашите наеми

Запазването на ежедневни артикули, проследяване на разписки, създаване на отчети и подготовка за данъчен сезон за минути вместо часове (или дни) стана възможно постижимо чрез счетоводен софтуер за имоти под наем. Топ счетоводен софтуер за имоти под наем и как да изберете най-добрия инструмент за управление на вашите наеми, какво е счетоводен софтуер за отдаване под наем ... Прочети повече

Каква е разликата между институционални инвеститори и инвеститори на дребно

За различни цели Инвестирането винаги привлича различни видове инвеститори. Основните видове инвеститори са институционални инвеститори и инвеститори на дребно. Каква е разликата между институционални инвеститори и инвеститори на дребно, кои са институционалните инвеститори? кои са инвеститорите на дребно? Видове институционални инвеститори Сравнение между институционални инвеститори и инвеститори на дребно Институционалният инвеститор се занимава с компания или организация със служители, които инвестират от името на други хора. (обикновено други компании и организации). Процесът, при който институционален инвеститор разпределя капитал. Това, което ще бъде инвестирано, зависи от целите на компанията или организациите, които представлява. Няколко широко известни типа институционални инвеститори са пенсионни фондове, банки, взаимни фондове, хедж фондове, дарения и застрахователни компании. Докато инвеститорите на дребно включват лица, които инвестират собствен капитал, обикновено от тяхно име. Честно казано, важните разлики между институционалния инвеститор и инвеститора на дребно. Зависи от скоростта на всяка сделка. Цената, на която… Прочети повече

Каква е разликата между пазарна икономика и командна икономика

В пространството на икономическата дейност пазарната икономика и командната икономика представляват двете основни пазарни икономики. Какво е пазарна икономика, какво е командна икономика, каква е разликата между пазарна икономика и командна икономика? Сравнение между пазарна икономика и командна икономика Основните разлики се крият във факторите на производство и... Прочети повече

Как да инвестирате в индексни фондове и ползите от това

Единствената цел на тази статия е да ви насочи как да инвестирате в индексни фондове и ползите от това. Той също така ще ви насочи към предизвикателствата на индексните фондове, предимствата на индексните фондове, преглед на индексните фондове, кратка биография на Уорън Бъфет и т.н. Когато обсъждате инвестициите, има определени хора, които... Прочети повече

Най-печелившият начин за инвестиране на пари онлайн

Когато пишехме тази статия, се надявахме да повлияем на познанията за най-печелившия начин за инвестиране на пари онлайн за вас. Също така, избор на онлайн брокер, видове общи поръчки, онлайн инвестиционни проучвания, двуфакторна автентификация. Сега да започнем. В последно време има прекомерно количество платформи за онлайн търговия. Това затруднява… Прочети повече

Определение на модифицирана вътрешна норма на възвръщаемост (MIRR) и как работи

Разберете повече за дефиницията на MIRR и формулата за изчисляване на MIRR. Как работи. Какво има да каже MIRR. Разликата между MIRR и IRR. Какво означава модифицираната вътрешна норма на възвръщаемост? MIRR е променена версия на вътрешната норма на възвръщаемост (IRR), която оценява процента на реинвестиране и отчита... Прочети повече

Кои са най-добрите курсове за инвестиране на данъчно задържане?

Сертификатите за данъчен запор са активи, в които получавате лиценз, който изплаща просрочени данъци върху недвижимите имоти в замяна на пари, Сертификатите за данъчен запор са страхотен начин за инвеститорите да генерират по-добър резултат в среда с ниски лихви, преподавател на курс за инвестиране на данъчен залог вие как работи процесът, какво прави интелигентна инвестиция и... Прочети повече

Най-добрите 21 уебсайта за пускане на пазара на стоки и материали.

Ако сте в стремеж да спечелите допълнителни пари, като продадете някои от вашите артикули, все още можете да ги дарите. Какъвто и да е случаят, наистина можете да спестите пари и да направите достъпен ход. Ето 21 страхотни уебсайта и приложения, с които ще продавате нежеланите си неща на местно ниво. 1. Craigslist: Точно преди eBay, Craigslist… Прочети повече

Дефиниция на годишната процентна ставка (ГПР) в криптовалута

Какво е годишен процент (ГПР); Това е сумата на лихвата, която кредитополучателят трябва да плаща всяка година. Основният въпрос тук е как да се изчисли ГПР? можем да направим това, като умножим периодичния лихвен процент по броя на периодите в годината на неговото прилагане. Годишният процент (ГПР) се различава от годишния... Прочети повече

Най-добрите прости начини за прехвърляне на карта за подарък Visa към банкова сметка за по-кратко време

Питате ли най-добрите прости начини за прехвърляне на карта за подарък Visa към банкова сметка за по-кратко време? Вижте отговора на тази информация, предоставена по-долу. Много хора намират прехвърлянето на карти за подарък visa към банки за много предизвикателство и дори непостижимо за някои хора. Предимствата на картите Visa не могат да бъдат прекалено подчертани,… Прочети повече

Дефиниция на книжовния доход и неговата употреба (Приходи от книги срещу облагаем доход)

Какво е книжен доход? Финансовият доход на компанията преди да бъдат взети предвид данъците, се наричат ​​счетоводни приходи. (GAAP) е общоприет счетоводен принцип, корпорацията се отчита пред финансовите регулатори, акционери или инвеститори във финансов отчет. Нетният доход на компанията, намален с данъци, понякога може да бъде посочен, който може да бъде свързан с ... Прочети повече

Какво е значението на разпределението между Bid-Ask?

Преди да навлезем в подробностите, нека бързо да изясним какво представлява спредът Bid-Ask. Познаване на разпределението между оферти и търсене. Връзката между спреда между Bid-Ask и ликвидността. Компоненти на спреда Bid-Ask. Каква е причината за широко разпределение между офертата и търсенето?. Как изглежда спредът Bid-Ask в акциите? Определение на спред Bid-Ask Сумата, с която … Прочети повече

Какво е ефективна годишна лихва (примери и как да се изчисли годишен еквивалентен лихвен процент)

Следвайте последователен процес на изкачване и надолу по тази тема. Решавайки, че тази статия ще бъде полезна за вашето четене и разбиране. Как да изчислим ефективния годишен лихвен процент (EAR). Дефиницията на ефективния годишен лихвен процент. признаване на ефективния годишен лихвен процент. Определение на номинален лихвен процент. Лихва както за номинална, така и за ефективна ... Прочети повече

Указание за това как да попълните чек

Тази статия е предназначена да ви уведоми какво е чек, кой може да притежава чек, как да напише чек и т.н. Въпреки че може да се каже, че използването на чекове постепенно отшумява, но все пак е необходимо човек да знае как да попълните чек. По-голямата част от хората, които притежават… Прочети повече

Какво е значението на активите под управление (AUA)

Активи под управление могат да се дефинират като цялата мярка от активи, в която финансовата институция ще оборудва административни услуги, като по този начин начислява такса за извършена работа. Какво е значението на активите под управление (AUA)? Сравнение между AUA и AUM. Списък на доставчиците на активи под управление Тези активи под управление обикновено се притежават ползотворно и съответно се управляват... Прочети повече

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ДРУГ

На тази уеб страница ще ви дадем пълната ДЕФИНИЦИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ ДНЕВНИК И КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СЛУЧАИ, ПРЕДИМСТВА НА ТЪРГОВИЯ ДНЕВНИК, КАК ДА ПОДДЪРЖАТЕ ЕФЕКТИВЕН ТРЕЙДИНГ, ВАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ДОБАВЯНЕ В ТЪРГОВСКИЯ ДНЕС, C ЖУРНАЛ? Няма по-лесен начин да загубите пари, докато... Прочети повече

Как да разрешите и управлявате влизане в Walmart с кредитна карта и плащане на сметки

Вход за кредитна карта в Walmart е страница, където можете да въведете идентификационните данни за вход в акаунта си за кредитна карта Walmart, за да получите достъп до акаунта си. Това най-често се нарича функция за сигурност, която помага да се защитят акаунтите на членовете. Като цяло можете да управлявате кредитната си сметка и да осребрите наградите си от Walmart карта... Прочети повече

Какво е значението на атестационна книга

Започнали сте бизнес и имате нужда от нещо, което да ви помогне да следите всичко. Моля, прочетете следното: Какво е значението на атестационната книга. Описание на атестационната книга. Намерение на атестационната книга. Атестационна книга на Cryptoglossary. Определение на атестационна книга. Атестационната книга е книга със сметки, която служи като доказателство... Прочети повече

Как можете да спечелите $100, като инвестирате $1,000 на ден.

На тази уеб страница ще ви покажа как можете да спечелите $100, като инвестирате $1,000 на ден. Ще обсъдим също така често срещаните неща при повечето успешни търговци, познания за плана за търговия, как мога да направя своя план за търговия успешен?, стратегии за търговия, как работят съветниците на Robo? Цената на Robo Advisors? Ние… Прочети повече

Дефиниция на капиталовата инвестиция и нейните предимства и недостатъци

Какво е капиталова инвестиция? Капиталова инвестиция на една компания е покупката на физически активи с цел постигане на нейните дългосрочни бизнес цели и задачи. Активите, получени като капиталови инвестиции, включват недвижими имоти, производствени сгради и машини. Използваните средства може да идват от различни места, включително стандартни банкови заеми и сделки за рисков капитал. … Прочети повече

КАК ДА РЕГИСТРИРАМ И ВХОДЯ ОНЛАЙН СМЕТКА В WALMART КРЕДИТНА КАРТА.

В тази статия ще разберете какво представлява Walmart Credit cad и КАК ДА ВЛЕЗЕТЕ ОНЛАЙН СМЕТКА В WALMART КРЕДИТНА КАРТА, ПРЕДИМСТВА НА WALMART КРЕДИТНА КАРТА, КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ ЗА ОНЛАЙН БАНКИРАНЕ НА WALMART, КАКВА Е ЦЕНАТА НА GELMARTT КАРТА? WWW.WALMART.COM Кредитната карта Walmart е идеална за хора... Прочети повече

Факти за Amazon Storefront

Магазинът на Amazon стартира през септември 2018 г., за да предостави начин на малките и средни предприятия да продават продукти директно през Amazon. Какво е витрина на Amazon? Цената на витрина на Amazon, стъпките за създаване на витрина на Amazon Как да купувате от витрината на Amazon и как да намерите... Прочети повече

Кой е институционален инвеститор?

Ще изучаваме „Кой е институционален инвеститор?“. Също така, проучете Институционален инвеститор, форми на институционален инвеститор, опасности от институционално инвестиране, Институционални инвеститори срещу инвеститори на дребно: Разлика между тях. Темата говори за сътрудничество или юридическо лице, което търгува на пазара вместо своите клиенти, които може да са инвеститори на дребно. Позоваваме се на… Прочети повече

Как да се присъединя към Атлетико Отава ФК Младежка академия

В тази публикация „Как да се присъедините към Атлетико Отава ФК Академия за младежи“, ще се запознаете с изискването за влизане в Академията на ФК Атлетико Отава, стадиона на ФК Атлетико Отава, Президента на ФК Атлетико Отава, както и много други. Младежка академия на Атлетико Отава ФК Атлетико Отава Младежката секция на ФК Атлетико Отава е посветена на разработването на бъдещата реколта от... Прочети повече

Как да се присъедините към Тихоокеанската футболна академия

Тихоокеанска футболна академия

В тази публикация „Как да се присъедините към Pacific Football Academy“, ще се запознаете с изискванията за влизане за Pacific FC Academy, Pacific FC Tryouts, Pacific FC Stadium, CEO на Pacific FC, както и много други. Младежка програма на Pacific FC Youth Wing на Pacific FC е посветена на развитието на бъдещата реколта от играчи. За обучение на децата,… Прочети повече

Как да се присъединя към ФК Радник Сурдулица Футболна Академия

В тази публикация ”Как да се присъедините към Футболна академия на ФК Радник Сурдулица”, ще се запознаете с изискванията за влизане в Академия на ФК Радник Сурдулица, ФК Радник Сурдулица, Сръбска Суперлига, играч на ФК Радник Сурдулица, както и много други. Младежка академия на ФК Радник Сурдулица Младежкото крило на ФК Радник Сурдулица е посветено на развитието на бъдещата вълна... Прочети повече

ФК Слобода Тузла ФК Академия

Вие сте млад играч, който се интересува от босненски футбол? Тази публикация “FK Sloboda Tuzla FC” ще бъде полезна. Вижте също Изискване за влизане ФК Слобода, ФК Слобода Тузла ФК, ФК Слобода Тузла ФК Стадион, ФК Слобода Тузла ФК Главен треньор. ФК Слобода Тузла ФК: Младежката академия ФК Слобода Тузла Младежкото крило е посветена на развитието на ... Прочети повече

Как да се присъедините към футболната академия на Flamengo RJ

В тази публикация „Как да се присъедините към футболната академия на Фламенго RJ“, ще се запознаете с изискванията за влизане за Flamengo RJ Fc Academy, Flamengo RJ Youth Academy Stadium, Ninho do Urubu, Flamengo RJ Fc Stadium и много други. Младежка академия на Фламенго Clube de Regatas Младежка академия Clube de Regatas do Flamengo (бразилски португалски: Categorias … Прочети повече

Присъединяване към Juventude FC Academy

Искате ли да се присъедините към академия в Бразилия? Ще намерите тази публикация „Присъединяване към Juventude FC Academy“ за полезна. Вижте също Изискване за влизане Juventude Academy, Как да се присъедините към Juventude Youth Academy, Juventude FC и Juventude Fc Stadium. Juventude FC: Младежката академия Juventude's Youth Wing е посветена на развитието на бъдещото поколение професионалисти. … Прочети повече

Футболна академия Сеара

Искате ли да играете за академия в Бразилия? Тази публикация „Ceara Football Academy“ е добро място за начало. Вижте също изискванията за влизане Ceara Academy, Ceara FC, Ceara FC League и Ceara Fc Главен треньор. Ceara FC: Младежката академия на Ceara е посветена на развитието на бъдещото поколение професионалисти. … Прочети повече

Изискване за регистрация в младежката академия на ФК Коритиба

В тази публикация „Изискване за регистрация в младежката академия на Coritiba FC“, ще се запознаете с изискването за влизане на Coritiba Fc Academy, Главен треньор Coritiba Fc, Coritiba Fc Stadium и много други. Система за развитие на младежта в Coritiba Coritiba Football Academy Уменията на младежките отбори са едно от най-ценните елементи на известния футболен клуб. Наличието на… Прочети повече

Как да се присъедините към футболната академия Goiás Esporte Clube

В тази публикация „Как да се присъедините към футболната академия Goiás Esporte Clube“, ще се запознаете с изискванията за влизане за Goias Fc Academy, Goias Fc Manager, Goias Fc Stadiums и също много други. Младежка академия на ФК Гояс. Младежкото крило на клуба е посветено на развитието на бъдещата реколта от професионалисти в Goiás Esporte Clube. Обучавам … Прочети повече

Присъединяване към Forge FC Academy

Възнамерявате ли да играете в Канада като млад футболист? Проучете тази публикация „Присъединяване към Forge FC Academy“. Вижте също изискванията за влизане Forge FC Academy, Forge FC главен треньор, Forge FC Stadium, Chairman Of Forge FC. Forge FC: Младежката академия Forge FC Youth Wing е посветена на развитието на бъдещото поколение професионалисти. Въпреки това … Прочети повече

Изпитания на младежката академия на Шанхай Шенхуа

В тази публикация „Изпитания в младежката академия на Shanghai Shenhua FC“ ще се запознаете с изискването за регистрация за Shanghai Shenhua FC Academy, Shanghai Shenhua FC Manager, Shanghai Shenhua FC Stadium и как да се присъедините към Shanghai Shenhua FC Youth Academy. Младежка академия на Shanghai Shenhua FC Създадохме нашата младежка футболна академия в Шанхай през 2012 г., защото... Прочети повече

Младежка академия на Universidad de Chile FC

Искате ли да играете за академия в Чили? Вижте тази публикация „Младежка академия на Universidad de Chile FC“. Вижте също Изисквания за влизане в Академията на Universidad de Chile, Universidad de Chile FC Stadium, Universidad de Chile FC Manager, Universidad de Chile FC. Universidad de Chile FC: Младежка академия Universidad de Chile FC Youth… Прочети повече

Изискване за регистрация в младежката академия на Deportes Magallanes FC

В тази публикация „Изисквания за регистрация в младежката академия на Deportes Magallanes FC“, ще се запознаете с изискванията за влизане в академията на Deportes Magallanes, FC Deportes Magallanes, чилийската Primera división, как да се присъедините към академията на Deportes Magallanes, както и много други. Младежка академия на Deportes Magallanes FC За да тренира децата, клубът харчи много пари... Прочети повече

Как да се присъединя към ФК Леотар Младежка академия

В тази публикация „Как да се присъедините към FK Leotar Youth Academy“, ще се запознаете с изискванията за влизане в FK Leotar Academy, FK Leotar FC, FK Leotar FC League и как да се присъедините към FK Leotar Academy и много други. Младежка академия на ФК Леотар Младежкото крило на ФК Леотар е отдадена на развитието на бъдещата реколта от... Прочети повече

Как да се присъединя към NK Široki Brijeg Football Academy

В тази публикация „Как да се присъедините към NK Široki Brijeg Football Academy“, ще се запознаете с изискванията за влизане за NK Široki Brijeg Academy, NK Široki Brijeg FC, NK Široki Brijeg FC Stadium, NK Široki Brijeg FC Manager и много други. Младежка академия на NK Široki Brijeg FC Младежкото крило на клуба е посветено на развитието на ... Прочети повече

Как да се присъединя към FK Željezničar Youth Academy

В тази публикация „Как да се присъедините към Младежка академия на FK Željezničar“, ще се запознаете с изискванията за влизане в FK Željezničar Academy, FK Željezničar FC, FK Željezničar Stadium, FK Željezničar Manager и много други. Младежка академия на Željezničar (FK Željezničar) Младежкото крило на FK Željezničar е посветено на развитието на бъдещата реколта от професионалисти. За да обучават децата,… Прочети повече

Как да се присъединя към Reims Fc Academy

Ще изучаваме „Как да се присъединя към Reims Fc Academy“. Също така, вижте как да се присъедините към Reims Fc Academy, изискване за това как да се регистрирате в Reims Fc Academy, футболен клуб Reims, стадион Reims и т.н. Сега, нека да видим как да се присъедините към Reims Fc Academy. Въведение в младежката академия на ФК Стад дьо Реймс Млад ли си… Прочети повече

Как да се присъедините към академията на ФК Сампдория

Ще изучаваме „Как да се присъединя към Sampdoria Fc League Academy“. Също така, проучете играчите в Академията на Сампдория, регистрацията в Академията на Сампдория, Играчите в Академията на Сампдория, изискванията за въвеждане в Академията на Сампдория и т.н. Сега нека обсъдим как да се присъедините към Академията на ФК Сампдория. За младежките изпитания на Сампдория Екипът за развитие на младежта на Сампдория се състои от отбора на Primavera 1. … Прочети повече

Как да се присъединя към Espanyol Fc Academy

Ще обсъдим „Как да се присъединя към Espanyol Fc Academy“. Също така, проучете изискванията за влизане, за да се регистрирате за Espanyol Fc Academy, как да се присъедините към Espanyol Fc Academy, Espanyol Youth Academy, Espanyol Academy Training Ground и др. RCD Espanyol Youth Academy -Cantera RCD Espanyol е професионален футболен клуб в Испания. Неговата академична система е известна като… Прочети повече

Как да се присъедините към Genoa Fc League Academy

Ще изучаваме „Как да се присъединя към Genoa Fc League Academy“. След това асоциирайте теми като; как да се присъедините към академията на Дженоа, футболен клуб Дженоа, изискване за кандидатстване за академия на Дженоа, как да се присъедините към летния лагер на Дженоа и т.н. В мъдростта на клуба те измислиха средство за привличане на младежи, които имат страст към футбола ... Прочети повече

грешка: Съдържанието е защитено !!