هویت دیجیتال چیست؟

در این پست "هویت دیجیتال چیست؟"، همه چیز را در مورد هویت دیجیتال بررسی خواهیم کرد. این شامل لفاظی دیجیتال، طبقه بندی هویت، معماری اشیاء دیجیتال و بسیاری موارد دیگر می شود. اطلاعات شخص یا نهادی که برای شناسایی خود در رایانه یا شبکه استفاده می شود. درباره هویت دیجیتال چندین نوع هویت دیجیتال به طور گسترده استفاده می شود. بیشترین …

ادامه مطلب

دارک نت / ورود به وب تاریک: نحوه دسترسی به مرورگر وب تاریک

در این پست، دارک نت / ورود به تاریک وب: نحوه دسترسی به مرورگر دارک وب، با تاریک وب، تاریخچه وب تاریک، وب عمیق در مقابل وب تاریک، نحوه دسترسی به وب تاریک، دارک نت آشنا خواهید شد. بازار، و بسیاری موارد دیگر در مورد این وب ناشناس. تاریک نت ها بخشی از اینترنت هستند که …

ادامه مطلب

دیپ وب: نحوه دسترسی به موتور جستجوی وب عمیق

در این پست «وب عمیق: نحوه دسترسی به موتور جستجوی وب عمیق»، همه چیز را در مورد وب عمیق یاد خواهید گرفت، این موارد شامل؛ تفاوت بین دیپ وب و وب تاریک، دسترسی به وب عمیق، انواع محتوای یافت شده در دیپ وب، معایب و مزایای دیپ وب «دیپ وب» چند متفاوت دارد…

ادامه مطلب

امضای دیجیتال و گواهی: نحوه ایجاد امضای دیجیتال

در این مقاله به موضوع «امضای دیجیتال و گواهینامه: نحوه ایجاد امضای دیجیتال» می پردازیم. همچنین، مرجع صدور گواهی، امضای الکترونیکی، کلید عمومی و غیره را بررسی خواهیم کرد. تعریف امضای دیجیتال امضای دیجیتال راهی برای متقاعد کردن مردم به قانونی بودن ارتباطات دیجیتال است. برای جلوگیری از اسناد دیجیتال جعلی، امضای دیجیتال…

ادامه مطلب