Insurans Penyelewengan Perubatan

Profesional perubatan, termasuk doktor dan jururawat, memainkan peranan penting dalam industri penjagaan kesihatan. Mereka bertanggungjawab untuk menyediakan penjagaan yang terbaik kepada pesakit mereka sambil memastikan mereka mematuhi standard etika perubatan tertinggi. Walau bagaimanapun, profesional perubatan tidak terlepas daripada melakukan kesilapan, dan kesilapan ini boleh membawa akibat yang serius kepada pesakit mereka. Itulah sebabnya doktor dan jururawat perlu mempunyai perlindungan insurans penyelewengan. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan Perkara yang Doktor dan Jururawat perlu tahu tentang Sistem Pengurusan Agensi Insurans Penyelewengan di Amerika Syarikat. Kami juga akan meliputi subtopik berkaitan seperti; Jenis Insurans Penyelewengan Perubatan, 10 syarikat insurans penyelewengan perubatan teratas di AS, Insurans penyelewengan untuk doktor, Keperluan insurans penyelewengan perubatan mengikut negeri, Apa yang berlaku jika doktor tidak mempunyai insurans penyelewengan, Kos insurans penyelewengan mengikut kepakaran, Apakah yang dilindungi oleh insurans penyelewengan , Insurans penyelewengan untuk pelajar perubatan.

Kandungan yang berkaitan: Insurans Kesihatan di Amerika Syarikat

Sistem Pengurusan Agensi Insurans Penyelewengan di Amerika Syarikat

Sistem pengurusan agensi insurans penyelewengan ialah sistem yang digunakan oleh syarikat insurans untuk menguruskan polisi insurans penyelewengan mereka. Sistem ini termasuk polisi, pengunderaitan, pengurusan tuntutan dan pengurusan risiko. Sistem pengurusan agensi memastikan syarikat insurans boleh menguruskan risiko mereka dengan berkesan. Ia juga menyediakan perlindungan kepada profesional perubatan yang memerlukannya.

Jenis Insurans Salah Amalan Perubatan

Dalam artikel ini Perkara yang Doktor dan Jururawat perlu tahu tentang Sistem Pengurusan Agensi Insurans Penyelewengan di Amerika Syarikat, kita akan membincangkan dua jenis utama insurans penyelewengan: berasaskan kejadian dan dibuat tuntutan.


Dasar dibuat tuntutan


Polisi jenis ini menyediakan perlindungan untuk tuntutan yang dibuat semasa polisi berkuat kuasa. Ini bermakna jika penyedia penjagaan kesihatan disaman atas penyelewengan perubatan semasa polisi tuntutan mereka berkuat kuasa, mereka akan dilindungi walaupun insiden yang didakwa berlaku sebelum polisi dibeli. Walau bagaimanapun, jika tuntutan dibuat selepas polisi tamat tempoh atau dibatalkan, pembekal tidak akan dilindungi melainkan mereka membeli pengesahan pelaporan lanjutan (juga dikenali sebagai polisi "ekor") untuk menampung tuntutan yang mungkin timbul selepas polisi tamat.

Dasar kejadian


Polisi jenis ini menyediakan perlindungan untuk insiden yang berlaku semasa tempoh polisi, tanpa mengira masa tuntutan dibuat. Ini bermakna jika penyedia penjagaan kesihatan disaman atas penyelewengan perubatan untuk insiden yang berlaku semasa polisi kejadian mereka berkuat kuasa, mereka akan dilindungi walaupun tuntutan dibuat selepas polisi tamat tempoh atau dibatalkan.

Sebagai tambahan kepada dua jenis polisi utama ini, terdapat juga jenis insurans penyelewengan perubatan lain yang mungkin dipertimbangkan oleh penyedia, seperti:

Polisi berbayar tuntutan


Polisi jenis ini menyediakan perlindungan untuk tuntutan yang dibayar semasa tempoh polisi, tidak kira bila kejadian berlaku atau semasa tuntutan dibuat. Polisi berbayar tuntutan adalah kurang biasa berbanding polisi dibuat tuntutan atau kejadian.

Dasar kumpulan


Polisi kumpulan menyediakan perlindungan kepada berbilang penyedia penjagaan kesihatan di bawah satu polisi. Ini boleh menjadi pilihan kos efektif untuk amalan atau organisasi penjagaan kesihatan yang mempunyai berbilang penyedia yang memerlukan perlindungan.

Penyedia penjagaan kesihatan harus mempertimbangkan pilihan mereka dengan teliti dan berunding dengan profesional insurans untuk menentukan jenis insurans penyelewengan perubatan yang sesuai untuk mereka.

Kandungan yang berkaitan: Syarikat Insurans Ketajaman

Had Perlindungan Insurans Penyelewengan Perubatan

Profesional perubatan juga harus mengetahui had perlindungan polisi insurans penyelewengan mereka. Had perlindungan ialah jumlah maksimum yang akan dibayar oleh syarikat insurans sekiranya berlaku tuntutan. Had mungkin berbeza bergantung pada polisi dan syarikat insurans. Profesional perubatan harus memastikan bahawa mereka mempunyai perlindungan yang mencukupi untuk melindungi diri mereka daripada tindakan undang-undang dan memastikan bahawa aset mereka tidak berisiko.

Pengurusan Risiko Insurans Kesalahan Amalan Perubatan

Sistem pengurusan agensi insurans penyelewengan termasuk strategi pengurusan risiko untuk membantu profesional perubatan mengurangkan risiko tuntutan penyelewengan mereka. Pengurusan risiko termasuk mengenal pasti dan menilai risiko, melaksanakan langkah pencegahan, dan menangani risiko apabila ia timbul. Profesional perubatan harus bekerjasama rapat dengan syarikat insurans mereka untuk membangun dan melaksanakan strategi pengurusan risiko untuk mengurangkan kemungkinan tuntutan penyelewengan.

Pengurusan Tuntutan Insurans Kesalahan Amalan Perubatan

Sekiranya berlaku tuntutan penyelewengan, profesional perubatan harus biasa dengan proses pengurusan tuntutan. Pengurusan tuntutan termasuk memfailkan tuntutan, penyiasatan dan penyelesaian. Pakar perubatan bekerja rapat dengan syarikat insurans mereka untuk memastikan pengendalian tuntutan yang cepat dan berkesan.

Pengunderaitan Insurans Kesalahan Perubatan

Pengunderaitan ialah proses yang digunakan oleh syarikat insurans untuk menilai risiko menyediakan perlindungan kepada profesional perubatan. Profesional perubatan harus mengetahui proses pengunderaitan dan faktor-faktor yang akan diambil kira semasa menilai risiko mereka. Faktor mungkin termasuk jenis amalan perubatan, lokasi amalan, pengalaman profesional perubatan dan sejarah tuntutan mereka.

Semua faktor ini mesti diambil kira semasa mencari Perkara yang Doktor dan Jururawat perlu tahu tentang Sistem Pengurusan Agensi Insurans Penyelewengan di Amerika Syarikat.

Kandungan yang berkaitan: Perbadanan Kewangan Utuh

10 syarikat insurans penyelewengan perubatan teratas di AS

Insurans penyelewengan perubatan adalah komponen penting dalam penjagaan kesihatan di Amerika Syarikat. Ia melindungi profesional perubatan daripada tindakan undang-undang yang timbul daripada kecuaian atau kesilapan perubatan. Banyak syarikat insurans menawarkan insurans penyelewengan perubatan. Walau bagaimanapun, dalam artikel ini Perkara yang Doktor dan Jururawat perlu tahu tentang Sistem Pengurusan Agensi Insurans Penyelewengan di AS, kami akan membincangkan 10 syarikat insurans penyelewengan perubatan teratas di AS berdasarkan kekuatan dan reputasi kewangan mereka:

Syarikat Doktor

Penanggung insurans penyelewengan perubatan terbesar di Amerika Syarikat, dengan lebih 80,000 pemegang polisi dan penarafan A daripada AM Best.

Pelindung Perubatan

Salah satu syarikat insurans penyelewengan perubatan tertua dan paling terkenal di AS, dengan penarafan A++ daripada AM Best.

NORCAL Mutual

Penanggung insurans penyelewengan perubatan terkemuka di California dan syarikat yang mendapat penilaian tertinggi dengan penarafan A daripada AM Best.

ProAssurance

Salah satu syarikat insurans penyelewengan perubatan terbesar di AS, dengan penarafan A daripada AM Best.

Coverys

Penanggung insurans penyelewengan perubatan terkemuka dengan reputasi kukuh untuk pengurusan risiko dan penarafan A daripada AM Best.

MagMutual

Penanggung insurans penyelewengan perubatan memfokuskan pada amalan milik doktor dan syarikat yang mendapat penilaian tertinggi dengan penilaian A daripada AM Best.

Kandungan yang berkaitan: Kumpulan Kewangan iA

Syarikat Pelindung Perubatan

Anak syarikat Berkshire Hathaway, dengan penarafan A++ daripada AM Best.

The Hartford

Sebuah syarikat insurans terpelbagai yang menawarkan insurans penyelewengan perubatan dan mempunyai penarafan A daripada AM Best.

Liberty Mutual

Penanggung insurans global terkemuka yang menawarkan insurans penyelewengan perubatan dan mempunyai penarafan A daripada AM Best.

CNA

Sebuah syarikat insurans besar yang menawarkan insurans penyelewengan perubatan dan mempunyai penarafan A daripada AM Best.

Syarikat insurans yang tersenarai di atas adalah antara yang bertaraf tinggi dan paling dihormati dalam industri. Adalah penting untuk profesional perubatan menilai dengan teliti pilihan mereka dan memilih syarikat insurans yang menawarkan perlindungan dan sokongan pengurusan risiko yang mereka perlukan. Juga, ambil perhatian bahawa terdapat beberapa syarikat insurans penyelewengan lain yang tiada dalam artikel ini, Perkara yang Doktor dan Jururawat perlu tahu tentang Sistem Pengurusan Agensi Insurans Penyelewengan di Amerika Syarikat.

Kandungan yang berkaitan: Perbadanan Kewangan Manulife

Insurans penyelewengan untuk doktor

Insurans penyelewengan ialah satu bentuk perlindungan insurans penting yang melindungi doktor daripada risiko kewangan tindakan undang-undang yang berkaitan dengan penyelewengan perubatan. Penyelewengan perubatan merujuk kepada keadaan di mana doktor atau profesional perubatan lain dituduh telah memberikan penjagaan yang cuai atau di bawah standard, yang mengakibatkan kemudaratan kepada pesakit. Insurans penyelewengan menyediakan perlindungan untuk kos pembelaan undang-undang, penyelesaian atau penghakiman dan perbelanjaan lain yang mungkin timbul daripada tuntutan penyelewengan.
Terdapat dua jenis utama perlindungan insurans penyelewengan yang tersedia untuk doktor: polisi dibuat tuntutan dan kejadian.

Dasar dibuat tuntutan

Polisi yang dibuat tuntutan meliputi tuntutan yang dibuat dalam tempoh masa apabila polisi itu berkuat kuasa, tanpa mengira masa penyelewengan yang didakwa berlaku.

Dasar kejadian

Polisi kejadian menyediakan liputan untuk insiden yang berlaku dalam tempoh masa semasa polisi berkuat kuasa, tanpa mengira masa tuntutan dibuat.

Apabila memilih polisi insurans penyelewengan, adalah penting bagi doktor untuk mempertimbangkan had perlindungan polisi, serta sebarang pengecualian atau sekatan yang mungkin terdapat dalam polisi. Doktor juga harus mempertimbangkan dengan teliti reputasi dan kekuatan kewangan syarikat insurans yang menawarkan polisi, serta sebarang perkhidmatan atau faedah tambahan yang ditawarkan oleh syarikat insurans.

Selain menyediakan perlindungan kewangan terhadap tuntutan penyelewengan, beberapa polisi insurans penyelewengan mungkin juga termasuk perkhidmatan pengurusan risiko, seperti program pendidikan dan latihan yang direka untuk membantu doktor mengurangkan kemungkinan tuntutan penyelewengan. Sesetengah penanggung insurans juga mungkin menawarkan bantuan dengan pertahanan undang-undang dan pengurusan tuntutan, yang boleh menjadi sangat berharga sekiranya berlaku tuntutan penyelewengan. Adalah penting untuk menilai dengan teliti pilihan yang ada dan memilih polisi yang menyediakan perlindungan dan sokongan yang mencukupi. Dengan perlindungan insurans penyelewengan yang betul disediakan, doktor boleh berasa tenang kerana mengetahui bahawa mereka adalah perlindungan terhadap risiko kewangan tuntutan penyelewengan. Pastikan anda membaca dengan teliti melalui artikel ini, Apa yang Doktor dan Jururawat perlu tahu tentang Sistem Pengurusan Agensi Insurans Penyelewengan di Amerika Syarikat.

Kandungan yang berkaitan: Sun Life Financial Inc

Keperluan insurans penyelewengan perubatan mengikut negeri

Keperluan insurans penyelewengan perubatan boleh berbeza mengikut negeri, dan adalah penting bagi profesional penjagaan kesihatan untuk mengetahui keperluan khusus dalam keadaan amalan mereka. Dalam artikel ini, Perkara yang Doktor dan Jururawat perlu tahu tentang Sistem Pengurusan Agensi Insurans Penyelewengan di Amerika Syarikat, kami akan membawakan anda gambaran ringkas tentang keperluan insurans penyelewengan perubatan mengikut negeri:

Alabama

Insurans penyelewengan perubatan tidak diperlukan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, penyedia penjagaan kesihatan mesti menunjukkan tanggungjawab kewangan untuk menampung tuntutan yang berpotensi.

Alaska

Insurans penyelewengan perubatan adalah wajib untuk semua penyedia penjagaan kesihatan, dengan jumlah perlindungan minimum berbeza mengikut profesion.

Arizona

Insurans penyelewengan perubatan tidak diwajibkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, penyedia penjagaan kesihatan mesti menunjukkan tanggungjawab kewangan untuk menampung tuntutan yang berpotensi.

Arkansas

Insurans penyelewengan perubatan adalah wajib untuk doktor, dengan jumlah perlindungan minimum berbeza-beza mengikut kepakaran.

Kandungan yang berkaitan: Insurans Desjardins

California

Insurans penyelewengan perubatan adalah wajib untuk semua penyedia penjagaan kesihatan, dengan jumlah perlindungan minimum berbeza mengikut profesion.

Colorado

Insurans penyelewengan perubatan tidak diwajibkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, penyedia penjagaan kesihatan mesti menunjukkan tanggungjawab kewangan untuk menampung tuntutan yang berpotensi.

Connecticut

Insurans penyelewengan perubatan adalah wajib untuk doktor dan beberapa penyedia penjagaan kesihatan lain, dengan jumlah perlindungan minimum berbeza-beza mengikut profesion.

Delaware

Insurans penyelewengan perubatan adalah wajib untuk doktor, dengan jumlah perlindungan minimum berbeza-beza mengikut kepakaran.

Florida

Insurans penyelewengan perubatan adalah wajib untuk semua penyedia penjagaan kesihatan, dengan jumlah perlindungan minimum berbeza mengikut profesion.

Artikel ini bertajuk Apa yang Doktor dan Jururawat perlu tahu tentang Sistem Pengurusan Agensi Insurans Penyelewengan di Amerika Syarikat

Georgia

Insurans penyelewengan perubatan tidak diwajibkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, penyedia penjagaan kesihatan mesti menunjukkan tanggungjawab kewangan untuk menampung tuntutan yang berpotensi.

Hawaii

Insurans penyelewengan perubatan adalah wajib untuk doktor dan beberapa penyedia penjagaan kesihatan lain, dengan jumlah perlindungan minimum berbeza mengikut profesion.

Idaho

Insurans penyelewengan perubatan tidak diwajibkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, penyedia penjagaan kesihatan mesti menunjukkan tanggungjawab kewangan untuk menampung tuntutan yang berpotensi.

Illinois

Insurans penyelewengan perubatan adalah wajib untuk doktor dan beberapa penyedia penjagaan kesihatan lain, dengan jumlah perlindungan minimum berbeza mengikut profesion.

Indiana

Insurans penyelewengan perubatan tidak diwajibkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, penyedia penjagaan kesihatan mesti menunjukkan tanggungjawab kewangan untuk menampung tuntutan yang berpotensi.

Artikel ini bertajuk Apa yang Doktor dan Jururawat perlu tahu tentang Sistem Pengurusan Agensi Insurans Penyelewengan di Amerika Syarikat.

Iowa

Insurans penyelewengan perubatan tidak diwajibkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, penyedia penjagaan kesihatan mesti menunjukkan tanggungjawab kewangan untuk menampung tuntutan yang berpotensi.

Kandungan yang berkaitan: Perbadanan Kewangan Utuh

Kansas

Insurans penyelewengan perubatan tidak diwajibkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, penyedia penjagaan kesihatan mesti menunjukkan tanggungjawab kewangan untuk menampung tuntutan yang berpotensi.

Kentucky

Insurans penyelewengan perubatan adalah wajib untuk doktor, dengan jumlah perlindungan minimum berbeza-beza mengikut kepakaran.

Louisiana

Insurans penyelewengan perubatan adalah wajib untuk doktor dan beberapa penyedia penjagaan kesihatan lain, dengan jumlah perlindungan minimum berbeza mengikut profesion.

Maine

Insurans penyelewengan perubatan tidak diwajibkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, penyedia penjagaan kesihatan mesti menunjukkan tanggungjawab kewangan untuk menampung tuntutan yang berpotensi.

Maryland

Insurans penyelewengan perubatan adalah wajib untuk doktor dan beberapa penyedia penjagaan kesihatan lain, dengan jumlah perlindungan minimum berbeza mengikut profesion.

Massachusetts

Insurans penyelewengan perubatan tidak diwajibkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, penyedia penjagaan kesihatan mesti menunjukkan tanggungjawab kewangan untuk menampung tuntutan yang berpotensi.

Michigan

Insurans penyelewengan perubatan tidak diwajibkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, penyedia penjagaan kesihatan mesti menunjukkan tanggungjawab kewangan untuk menampung tuntutan yang berpotensi.

Minnesota

Insurans penyelewengan perubatan tidak diwajibkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, penyedia penjagaan kesihatan mesti menunjukkan tanggungjawab kewangan untuk menampung tuntutan yang berpotensi.

Mississippi

Insurans penyelewengan perubatan tidak diwajibkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, penyedia penjagaan kesihatan mesti menunjukkan tanggungjawab kewangan untuk menampung tuntutan yang berpotensi.

Artikel ini bertajuk Apa yang Doktor dan Jururawat perlu tahu tentang Sistem Pengurusan Agensi Insurans Penyelewengan di Amerika Syarikat.

Missouri

Insurans penyelewengan perubatan tidak diwajibkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, penyedia penjagaan kesihatan mesti menunjukkan tanggungjawab kewangan untuk menampung tuntutan yang berpotensi.

Montana

Insurans penyelewengan perubatan tidak diwajibkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, penyedia penjagaan kesihatan mesti menunjukkan tanggungjawab kewangan untuk menampung tuntutan yang berpotensi.

Nebraska

Insurans penyelewengan perubatan tidak diwajibkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, penyedia penjagaan kesihatan mesti menunjukkan tanggungjawab kewangan untuk menampung tuntutan yang berpotensi.

Nevada

Insurans penyelewengan perubatan adalah wajib untuk doktor dan beberapa penyedia penjagaan kesihatan lain, dengan jumlah perlindungan minimum berbeza mengikut profesion.

New Hampshire

Insurans penyelewengan perubatan tidak diwajibkan oleh undang-undang. Walau bagaimanapun, penyedia penjagaan kesihatan mesti menunjukkan tanggungjawab kewangan untuk menampung tuntutan yang berpotensi.

Ambil perhatian bahawa tidak semua negeri diliputi dalam artikel ini, Perkara yang Doktor dan Jururawat perlu tahu tentang Sistem Pengurusan Agensi Insurans Penyelewengan di Amerika Syarikat. Anda boleh membuat kajian untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Kandungan yang berkaitan: Syarikat Insurans Empire Life

Apa yang berlaku jika doktor tidak mempunyai insurans penyelewengan

Jika doktor tidak mempunyai insurans penyelewengan dan disaman kerana penyelewengan perubatan, mereka mungkin bertanggungjawab secara peribadi untuk membayar sebarang ganti rugi yang diberikan kepada plaintif. Ini boleh termasuk pampasan untuk perbelanjaan perubatan, kehilangan gaji, dan kesakitan dan penderitaan, antara kerosakan lain.
Jika doktor tidak mempunyai aset peribadi yang mencukupi untuk menampung ganti rugi, plaintif mungkin menghadapi kesukaran untuk mengutip amaun penuh penghakiman. Walau bagaimanapun, dalam beberapa kes, plaintif mungkin boleh menghiasi gaji doktor atau meletakkan lien pada harta mereka.
Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa insurans penyelewengan tidak wajib di semua negeri. Walau bagaimanapun, adalah amat disyorkan untuk semua penyedia penjagaan kesihatan melindungi diri mereka sekiranya berlaku tuntutan penyelewengan. Tanpa insurans, doktor mungkin menghadapi risiko kewangan dan liabiliti peribadi yang ketara.

Lebih banyak lagi akan dibincangkan dalam artikel ini, Apa yang Doktor dan Jururawat perlu tahu tentang Sistem Pengurusan Agensi Insurans Penyelewengan di Amerika Syarikat.

Kos insurans penyelewengan mengikut kepakaran

Kos insurans penyelewengan berbeza mengikut kepakaran disebabkan oleh perbezaan tahap risiko dan potensi untuk tindakan undang-undang. Sesetengah kepakaran yang dianggap berisiko tinggi, seperti pembedahan saraf atau obstetrik/ginekologi, biasanya mempunyai premium insurans penyelewengan yang lebih tinggi daripada kepakaran berisiko rendah seperti psikiatri atau perubatan keluarga.
Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa premium insurans penyelewengan juga boleh berbeza-beza berdasarkan faktor individu seperti lokasi, sejarah tuntutan dan had perlindungan.
Berikut ialah beberapa anggaran premium insurans penyelewengan tahunan mengikut kepakaran, berdasarkan tinjauan 2019 oleh Medscape:
Obstetrik/Ginecology: $85,000 hingga $200,000+
Pembedahan saraf: $85,000 hingga $200,000+
Pembedahan Kardiovaskular: $60,000 hingga $150,000
Pembedahan Ortopedik: $35,000 hingga $110,000
Pembedahan Am: $30,000 hingga $85,000
Anestesiologi: $20,000 hingga $75,000
Perubatan Kecemasan: $15,000 hingga $50,000
Radiologi: $10,000 hingga $45,000
Psikiatri: $5,000 hingga $20,000
Perubatan Keluarga: $5,000 hingga $15,000

Sekali lagi, ini hanyalah anggaran, dan premium individu boleh berbeza-beza secara meluas berdasarkan faktor individu. Adalah penting bagi penyedia penjagaan kesihatan untuk membeli-belah dan membandingkan sebut harga daripada berbilang penyedia insurans untuk mencari perlindungan terbaik pada harga yang berpatutan. Tidak semua maklumat terkandung dalam artikel ini Perkara yang Doktor dan Jururawat perlu tahu tentang Sistem Pengurusan Agensi Insurans Penyelewengan di Amerika Syarikat.

Kandungan yang berkaitan: Aviva Kanada

Apakah yang dilindungi insurans penyelewengan

Insurans penyelewengan ialah sejenis insurans liabiliti profesional yang menyediakan perlindungan kepada penyedia penjagaan kesihatan sekiranya mereka disaman atas penyelewengan perubatan. Insurans ini biasanya melindungi yang berikut:

Kos pembelaan undang-undang

Insurans penyelewengan meliputi kos yang berkaitan dengan pembelaan terhadap tuntutan undang-undang penyelewengan, termasuk yuran peguam, kos mahkamah dan yuran saksi pakar.

Penyelesaian atau penghakiman

Jika penyedia penjagaan kesihatan didapati bertanggungjawab atas penyelewengan perubatan, insurans penyelewengan boleh menampung kos sebarang penyelesaian atau penghakiman yang diberikan kepada plaintif.

Kerosakan atau kecederaan

Insurans penyelewengan juga boleh melindungi kerosakan atau kecederaan yang disebabkan oleh kecuaian atau kesilapan penyedia penjagaan kesihatan, seperti perbelanjaan perubatan, kehilangan gaji atau kesakitan dan penderitaan.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa polisi insurans penyelewengan mungkin mempunyai had perlindungan, yang bermaksud bahawa syarikat insurans mungkin tidak menanggung semua kos yang berkaitan dengan tuntutan penyelewengan. Tidak semua maklumat diliputi dalam artikel ini Perkara yang Doktor dan Jururawat perlu tahu tentang Sistem Pengurusan Agensi Insurans Penyelewengan di Amerika Syarikat. Penyedia penjagaan kesihatan harus menyemak dengan teliti polisi dan had perlindungan mereka untuk memastikan mereka mempunyai perlindungan yang mencukupi.

Kandungan yang berkaitan: Insurans RBC

Insurans penyelewengan untuk pelajar perubatan

Pelajar perubatan biasanya dilindungi oleh insurans penyelewengan sekolah perubatan mereka semasa mereka mengambil bahagian dalam pusingan klinikal atau aktiviti pendidikan lain yang merupakan sebahagian daripada pendidikan perubatan mereka. Perlindungan ini biasanya disediakan melalui polisi kumpulan yang telah dibeli oleh sekolah perubatan untuk pelajarnya.

Walau bagaimanapun, pelajar perubatan yang bekerja di luar program pendidikan mereka (seperti dalam kerja sambilan atau jawatan sukarelawan) mungkin perlu membeli insurans penyelewengan mereka sendiri untuk memastikan mereka dilindungi sekiranya mereka disaman atas penyelewengan perubatan.

Terdapat beberapa penyedia insurans yang menawarkan insurans penyelewengan khusus untuk pelajar perubatan, dengan premium yang lazimnya lebih rendah daripada untuk penyedia penjagaan kesihatan yang mengamalkan. Polisi ini mungkin menyediakan perlindungan untuk insiden yang berlaku semasa pelajar menjalankan tugas klinikal sebagai sebahagian daripada pendidikan mereka, serta untuk insiden yang berlaku semasa pelajar bekerja di luar program pendidikan mereka.

Pelajar perubatan yang sedang mempertimbangkan untuk membeli insurans penyelewengan mereka sendiri harus menyemak dengan teliti had perlindungan polisi, pengecualian dan premium, dan harus berunding dengan profesional insurans untuk menentukan perlindungan terbaik untuk keperluan mereka. Tidak semua maklumat diliputi dalam artikel ini, Apa yang Doktor dan Jururawat perlu tahu tentang Sistem Pengurusan Agensi Insurans Penyelewengan di Amerika Syarikat.

Kandungan yang berkaitan: Insurans Kumpulan SSQ

FAQ


Kami juga akan menjawab beberapa Soalan Lazim dalam artikel ini Perkara yang Doktor dan Jururawat perlu tahu tentang Sistem Pengurusan Agensi Insurans Penyelewengan di Amerika Syarikat.

Apakah 4 elemen penyelewengan dalam kejururawatan?

Empat Elemen Kecuaian ialah Kewajipan, Pelanggaran Kewajipan, Kerosakan, dan Penyebab.

Apakah 4 perkara yang mesti dibuktikan untuk memenangi saman penyelewengan perubatan?

Untuk menunjukkan penyelewengan perubatan dan mendapatkan pampasan, individu yang dicederakan mesti memberikan bukti bahawa doktor cuai dalam memberikan rawatan dan bahawa kecuaian ini menyebabkan kemudaratan. Ini memerlukan pembuktian empat komponen penting:
(1) doktor mempunyai tanggungjawab untuk menyediakan penjagaan profesional kepada pesakit
(2) doktor gagal memenuhi kewajipan ini
(3) pesakit mengalami kecederaan akibat kegagalan ini
(4) pesakit mengalami kerosakan akibatnya

Apakah 3 prinsip utama pembelaan dalam tuntutan undang-undang penyelewengan?

Tiga taktik pembelaan yang kerap digunakan dalam tuntutan undang-undang penyelewengan perubatan termasuk mempertikaikan kesahihan keterangan saksi pakar, cuba mengurangkan atau menolak jumlah pampasan yang diberikan kepada plaintif, dan berhujah bahawa tindakan doktor bukanlah punca langsung kecederaan plaintif.

Kandungan yang berkaitan: Perlindungan Insurans Hayat Andaian

Kesimpulan

Kesimpulannya, insurans penyelewengan adalah aspek kritikal penjagaan kesihatan untuk profesional perubatan di Amerika Syarikat. Doktor dan jururawat harus meluangkan masa untuk menyelidik polisi yang berbeza, memahami proses tuntutan dan mengekalkan hubungan baik dengan agensi insurans mereka. Dengan berbuat demikian, mereka boleh memastikan bahawa mereka mempunyai perlindungan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka dan pesakit mereka sekiranya berlaku tuntutan penyelewengan.

Kami berharap artikel ini cukup bermaklumat untuk anda. Dalam artikel, Apa yang Doktor dan Jururawat perlu tahu tentang Sistem Pengurusan Agensi Insurans Penyelewengan di Amerika Syarikat, kami membincangkan beberapa subtopik seperti; Jenis Insurans Penyelewengan Perubatan, 10 syarikat insurans penyelewengan perubatan teratas di AS, Insurans penyelewengan untuk doktor, Keperluan insurans penyelewengan perubatan mengikut negeri, Apa yang berlaku jika doktor tidak mempunyai insurans penyelewengan, Kos insurans penyelewengan mengikut kepakaran, Apakah yang dilindungi oleh insurans penyelewengan , Insurans penyelewengan untuk pelajar perubatan.

Tinggalkan Komen