ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံ

ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများအပါအဝင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ လူနာများအား ဖြစ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံး စောင့်ရှောက်မှုများ ပေးဆောင်ရန် တာဝန်ရှိပြီး ၎င်းတို့သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်၏ အမြင့်ဆုံး စံနှုန်းများကို လိုက်နာကြောင်း အာမခံပါသည်။ သို့သော်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် အမှားလုပ်မိရန် ခုခံနိုင်စွမ်းမရှိကြပြီး အဆိုပါအမှားများသည် ၎င်းတို့၏လူနာများအတွက် ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ ရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများသည် အကျင့်ပျက် အာမခံ အကျုံးဝင်မှု ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်၊ USA ရှိ Malpractice Insurance Agency Management Systems နှင့်ပတ်သက်၍ ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများ သိထားရန် လိုအပ်သည်များကို ဆွေးနွေးပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများကဲ့သို့သော ခေါင်းစဉ်ခွဲများကိုလည်း လွှမ်းခြုံပေးပါမည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ မှားယွင်းသောအာမခံအမျိုးအစားများ၊ ယူအက်စ်ရှိ ထိပ်တန်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်အာမခံကုမ္ပဏီ 10 ခု၊ ဆရာဝန်များအတွက် မှားယွင်းသောအာမခံ၊ ပြည်နယ်အလိုက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ မှားယွင်းသောအာမခံလိုအပ်ချက်များ၊ ဆရာဝန်တစ်ဦးတွင် အကျင့်ပျက်ခြစားသောအာမခံမရှိပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း၊ အထူးပြုမှုအလိုက် အကျင့်ပျက်ခြစားသောအာမခံ ကုန်ကျစရိတ်၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံသည် အဘယ်နည်း။ ဆေးကျောင်းသားများအတွက် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံ။

ဆက်စပ်အကြောင်းအရာ: USA တွင်ကျန်းမာရေးအာမခံ

အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ အကျင့်ပျက်အာမခံအေဂျင်စီ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်

အကျင့်ပျက်အာမခံအေဂျင်စီ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည် အာမခံကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ အကျင့်ပျက်အာမခံမူဝါဒများကို စီမံခန့်ခွဲရန် အသုံးပြုသည့်စနစ်ဖြစ်သည်။ စနစ်တွင် မူဝါဒများ၊ မူပိုင်ခွင့်များ၊ တောင်းဆိုမှုများ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ ပါဝင်သည်။ အေဂျင်စီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည် အာမခံကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏ အန္တရာယ်များကို ထိထိရောက်ရောက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေရန် အာမခံပါသည်။ ၎င်းသည် လိုအပ်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကိုလည်း လွှမ်းခြုံပေးပါသည်။

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားသော အာမခံအမျိုးအစားများ

ဤဆောင်းပါးတွင် USA ရှိ Malpractice Insurance Agency Management System နှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများ သိထားရန် လိုအပ်သည်များ၊ အကျင့်ပျက်ခြစားသော အာမခံ၏ အဓိက အမျိုးအစား နှစ်ခုကို ဆွေးနွေးပါမည်။


တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ထားသော မူဝါဒများ


ဤမူဝါဒအမျိုးအစားသည် မူဝါဒအသက်ဝင်စဉ်တွင် ပြုလုပ်ထားသော အရေးဆိုမှုများကို အကျုံးဝင်စေပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့၏ အရေးဆိုမှုပြုလုပ်သော မူဝါဒ အသက်ဝင်စဉ်တွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတစ်ဦးအား ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဖြင့် တရားစွဲပါက၊ မူဝါဒကို မဝယ်ယူမီတွင် စွပ်စွဲခံရသည့် ဖြစ်ရပ်မျိုး ဖြစ်ပွားခဲ့လျှင်ပင် ၎င်းတို့အား အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်၊ မူဝါဒသက်တမ်းကုန်ပြီးနောက်တွင် အရေးဆိုမှုပြုလုပ်ပါက သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ပါက၊ မူဝါဒပြီးဆုံးပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အရေးဆိုမှုများကို ကာမိရန် တိုးချဲ့အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက် (“အမြီးပိုင်း” မူဝါဒဟုလည်း ခေါ်သည်) မ၀ယ်ပါက ဝန်ဆောင်မှုပေးသူက အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်ပါ။

ပေါ်ပေါက်ရေးမူဝါဒများ


ဤမူဝါဒအမျိုးအစားသည် အရေးဆိုမှုပြုလုပ်သည့်အချိန်နှင့်မသက်ဆိုင်ဘဲ မူဝါဒကာလအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဖြစ်ရပ်များအတွက် အကျုံးဝင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့၏ဖြစ်ပျက်မှုမူဝါဒ အသက်ဝင်စဉ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အဖြစ်အပျက်တစ်ခုအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတစ်ဦးအား ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ မှားယွင်းမှုဖြင့် တရားစွဲပါက မူဝါဒသက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ပြီးနောက် အရေးဆိုမှုပြုလုပ်ပါက ၎င်းတို့ကို အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်သည်။

ဤမူဝါဒနှစ်မျိုး၏ အဓိကအမျိုးအစားများအပြင်၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည့် အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံ အမျိုးအစားများလည်း ရှိသေးသည်။

တောင်းဆိုမှု-အခပေးမူဝါဒများ


ဤမူဝါဒအမျိုးအစားသည် အခင်းဖြစ်ပွားသည့်အချိန် သို့မဟုတ် တိုင်ကြားမှုပြုလုပ်သည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ မူဝါဒကာလအတွင်း ပေးဆောင်ရသည့် အရေးဆိုမှုများကို အကျုံးဝင်စေသည်။ အရေးဆိုမှု-ပေးချေသောမူဝါဒများသည် အရေးဆိုမှုများပြုလုပ်သော သို့မဟုတ် ပေါ်ပေါက်သည့်မူဝါဒများထက် ပိုနည်းပါသည်။

အဖွဲ့မူဝါဒများ


အဖွဲ့မူဝါဒများသည် မူဝါဒတစ်ခုတည်းအောက်တွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအများအပြားကို လွှမ်းခြုံပေးပါသည်။ ၎င်းသည် အကျုံးဝင်မှုလိုအပ်သော ပံ့ပိုးပေးသူအများအပြားရှိသည့် အလေ့အကျင့်များ သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အစည်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် ၎င်းတို့၏ရွေးချယ်ခွင့်များကို ဂရုတစိုက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပြီး ၎င်းတို့အတွက် မည်သည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအာမခံအမျိုးအစားသည် မှန်ကန်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ရန် အာမခံပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်သင့်သည်။

ဆက်စပ်အကြောင်းအရာ: Acuity အာမခံကုမ္ပဏီ

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံ အကျုံးဝင်မှု ကန့်သတ်ချက်များ

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ အကျင့်ပျက်အာမခံမူဝါဒ၏ အကျုံးဝင်မှုကန့်သတ်ချက်များကိုလည်း သတိပြုသင့်သည်။ အကျုံးဝင်မှုကန့်သတ်ချက်များသည် အာမခံကုမ္ပဏီမှ တောင်းဆိုမှုတစ်ခုပြုလုပ်သည့်အခါတွင် အာမခံကုမ္ပဏီမှ ပေးဆောင်ရမည့် အများဆုံးပမာဏဖြစ်သည်။ မူဝါဒနှင့် အာမခံကုမ္ပဏီပေါ်မူတည်၍ ကန့်သတ်ချက်များ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် ၎င်းတို့တွင် တရားစွဲခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် လုံလောက်သော အကျုံးဝင်မှုရှိကြောင်း သေချာစေရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အန္တရာယ်မဖြစ်စေကြောင်း သေချာစေသင့်သည်။

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု

အကျင့်ပျက်အာမခံအေဂျင်စီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် ၎င်းတို့၏အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတောင်းဆိုမှုများ၏အန္တရာယ်ကို လျှော့ချရန် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဗျူဟာများ ပါဝင်သည်။ Risk Management တွင် အန္တရာယ်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ကြိုတင်ကာကွယ်မှု အစီအမံများကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အန္တရာယ်များကို ဖြေရှင်းခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတောင်းဆိုမှုများဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချရန် စွန့်စားစီမံခန့်ခွဲမှုဗျူဟာများကို ဖော်ဆောင်ရန်နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရန် ၎င်းတို့၏အာမခံကုမ္ပဏီများနှင့် အနီးကပ်လုပ်ဆောင်သင့်သည်။

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံ တောင်းဆိုမှု စီမံခန့်ခွဲမှု

အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အရေးဆိုမှုတစ်ခုတွင်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် တိုင်ကြားချက်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အကျွမ်းတဝင်ရှိသင့်သည်။ တိုင်ကြားမှု စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် တောင်းဆိုချက် တင်သွင်းခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဖြေရှင်းခြင်းများ ပါဝင်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် တောင်းဆိုချက်များကို အမြန်ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပေးရန် ၎င်းတို့၏အာမခံကုမ္ပဏီများနှင့် အနီးကပ်လုပ်ဆောင်ပါသည်။

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံ ပေးသွင်းခြင်း။

အာမခံကုမ္ပဏီများသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအား အကာအကွယ်ပေးဆောင်နိုင်ခြေကို အကဲဖြတ်ရန် အာမခံကုမ္ပဏီများအသုံးပြုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် ၎င်းတို့၏အန္တရာယ်ကို အကဲဖြတ်ရာတွင် ထည့်သွင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များကို သတိထားသင့်သည်။ အကြောင်းရင်းများတွင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အမျိုးအစား၊ လေ့ကျင့်မှုတည်နေရာ၊ ဆေးပညာရှင်၏အတွေ့အကြုံနှင့် ၎င်းတို့၏တောင်းဆိုချက်မှတ်တမ်းတို့ ပါဝင်နိုင်သည်။

USA ရှိ Malpractice Insurance Agency Management Systems အကြောင်း ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများ သိထားရန် လိုအပ်သည်များကို ရှာဖွေရာတွင် ဤအချက်အားလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။

ဆက်စပ်အကြောင်းအရာ: Intact Financial Corporation

အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံ ကုမ္ပဏီ ၁၀ ခု

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပေါ့ဆမှု သို့မဟုတ် အမှားအယွင်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော တရားစွဲမှုများမှ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများကို ကာကွယ်ပေးသည်။ အာမခံကုမ္ပဏီများသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံကို ပေးဆောင်သည်။ သို့သော်လည်း၊ ဤဆောင်းပါးတွင် USA ရှိ Malpractice Insurance Agency Management Systems နှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများ သိထားသင့်သည့်အချက်မှာ၊ ၎င်းတို့၏ ငွေကြေးအင်အားနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကို အခြေခံ၍ USA ရှိ ထိပ်တန်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်အာမခံကုမ္ပဏီ 10 ခုကို ဆွေးနွေးပါမည်။

ဆရာဝန်များကုမ္ပဏီ

ပေါ်လစီကိုင်ဆောင်သူ 80,000 ကျော်နှင့် AM Best မှ A အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များပါရှိသော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အကြီးဆုံး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်မှုအာမခံ။

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်

AM Best မှ A++ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြင့် အသက်အကြီးဆုံးနှင့် အတည်မြဲဆုံး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံများထဲမှ တစ်ခု။

NORCAL အပြန်အလှန်

ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ ထိပ်တန်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံကုမ္ပဏီနှင့် AM Best မှ A အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတစ်ခု။

ProAssurance

AM Best မှ A အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြင့် USA ရှိ အကြီးဆုံး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံများထဲမှ တစ်ခု။

အဖုံးများ

စွန့်စားစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် ခိုင်မာသောဂုဏ်သတင်းနှင့် AM Best မှ A အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ထိပ်တန်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံလုပ်ငန်း။

MagMutual

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံကုမ္ပဏီသည် သမားတော်ပိုင်အလေ့အကျင့်များနှင့် AM Best မှ A အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ထိပ်တန်းအဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကုမ္ပဏီကို အာရုံစိုက်ထားသည်။

ဆက်စပ်အကြောင်းအရာ: iA ဘဏ္ဍာရေးအုပ်စု

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ကုမ္ပဏီ

AM Best မှ A++ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြင့် Berkshire Hathaway ၏ လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခု။

အဆိုပါ Hartford

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံကိုပေးဆောင်ပြီး AM Best မှ A အဆင့်သတ်မှတ်ပေးသည့် ကွဲပြားသောအာမခံကုမ္ပဏီတစ်ခု။

လွှတ်ခြင်းအခွင့်အပြန်အလှန်

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံကိုပေးဆောင်ပြီး AM Best မှ A အဆင့်သတ်မှတ်ပေးသည့် ထိပ်တန်းကမ္ဘာ့အာမခံလုပ်ငန်း။

NAC

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံကိုပေးဆောင်ပြီး AM Best မှ A အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကြီးမားသောအာမခံကုမ္ပဏီတစ်ခု။

အထက်ဖော်ပြပါ အာမခံကုမ္ပဏီများသည် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ထိပ်တန်းအဆင့်နှင့် အလေးစားရဆုံးအချို့ဖြစ်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ရွေးချယ်မှုများကို ဂရုတစိုက်အကဲဖြတ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့လိုအပ်သော အကျုံးဝင်မှုနှင့် အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုများကို ပေးဆောင်သည့် အာမခံကုမ္ပဏီကို ရွေးချယ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ဤဆောင်းပါးတွင်မပါရှိသော အခြားသော အကျင့်ပျက်အာမခံကုမ္ပဏီများစွာရှိသည်၊ USA ရှိ Malpractice Insurance Agency Management System အကြောင်း ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများ သိထားရန် လိုအပ်သည်များကို သတိပြုပါ။

ဆက်စပ်အကြောင်းအရာ: Manulife ဘဏ္Corporationာရေးကော်ပိုရေးရှင်း

ဆရာဝန်များအတွက် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံ

အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် တရားစွဲမှုများ၏ ငွေကြေးအန္တရာယ်များမှ ဆရာဝန်များကို ကာကွယ်ပေးသည့် အရေးကြီးသော အာမခံပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်မှု ဆိုသည်မှာ ပေါ့ပေါ့ဆဆ သို့မဟုတ် စံချိန်မမီသော စောင့်ရှောက်မှုကို ပေးဆောင်သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသည့် ဆရာဝန်များ သို့မဟုတ် အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို လူနာတစ်ဦးအား ထိခိုက်နစ်နာစေသည့် အခြေအနေများကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံသည် ဥပဒေကြောင်းအရ ခုခံချေပမှု၊ အခြေချမှုများ သို့မဟုတ် စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတောင်းဆိုမှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အခြားကုန်ကျစရိတ်များအတွက် အကျုံးဝင်ပါသည်။
ဆရာဝန်များအတွက် ရရှိနိုင်သော အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံ အကျုံးဝင်မှု၏ အဓိက အမျိုးအစား နှစ်မျိုးရှိသည်- အရေးဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပေါ်ပေါက်ခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒများ။

တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ထားသော မူဝါဒများ

အစွပ်စွဲခံရသည့် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ပေါ်ပေါက်လာသောအခါတွင် မသက်ဆိုင်ဘဲ မူဝါဒအသက်ဝင်သည့် အချိန်ကာလအတွင်း တောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ထားသည့် မူဝါဒများ အကျုံးဝင်သည်။

ပေါ်ပေါက်ရေးမူဝါဒများ

ဖြစ်ပွားမှုမူဝါဒများသည် တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်သည့်အချိန်၌ပင် မူဝါဒအသက်ဝင်သည့်အချိန်ကာလအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အဖြစ်အပျက်များအတွက် အကျုံးဝင်ပါသည်။

အကျင့်ပျက်ခြစားသောအာမခံမူဝါဒကိုရွေးချယ်သောအခါတွင်၊ မူဝါဒ၏အကျုံးဝင်မှုကန့်သတ်ချက်များအပြင် မူဝါဒတွင်ပါ၀င်နိုင်သည့် ခြွင်းချက်များ သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ဆရာဝန်များအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ဆရာဝန်များသည် အာမခံကုမ္ပဏီ၏ မူဝါဒကို ပေးဆောင်သည့် ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ငွေကြေးအင်အားအပြင် အာမခံသူမှ ပေးဆောင်သည့် အပိုဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့်များကိုလည်း ဂရုတစိုက် စဉ်းစားသင့်သည်။

အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအရေးဆိုမှုများအပေါ် ငွေကြေးအကာအကွယ်ပေးသည့်အပြင်၊ အချို့သော အကျင့်ပျက်အာမခံမူဝါဒများတွင် ဆရာဝန်များ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတောင်းဆိုမှုများဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကဲ့သို့သော အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ဆောင်မှုများလည်း ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ အချို့သော အာမခံသူများသည် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အရေးဆိုမှုတစ်ခုတွင် အထူးတန်ဖိုးရှိနိုင်သည့် ဥပဒေဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေးနှင့် အရေးဆိုမှုများ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများကိုလည်း ပေးနိုင်ပါသည်။ ရရှိနိုင်သောရွေးချယ်စရာများကို ဂရုတစိုက်အကဲဖြတ်ရန်နှင့် လုံလောက်သောလွှမ်းခြုံမှုနှင့် ပံ့ပိုးမှုပေးသည့်မူဝါဒကို ရွေးချယ်ရန် အရေးကြီးသည်။ မှန်ကန်သော အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံ အကျုံးဝင်မှုနှင့်အတူ၊ ဆရာဝန်များသည် ၎င်းတို့၏ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတောင်းဆိုမှုများ၏ ငွေကြေးအန္တရာယ်များကို အကာအကွယ်ပေးထားကြောင်း သိထားခြင်းဖြင့် စိတ်အေးချမ်းသာစွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ United States ရှိ Malpractice Insurance Agency Management System အကြောင်း ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများ သိထားသင့်သည်များကို ဤဆောင်းပါးဖြင့် သေချာဖတ်ပါ။

ဆက်စပ်အကြောင်းအရာ: Sun Life Financial Inc

ပြည်နယ်အလိုက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံလိုအပ်ချက်

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံ သတ်မှတ်ချက်များသည် ပြည်နယ်အလိုက် ကွဲပြားနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ လက်တွေ့အခြေအနေတွင် တိကျသော လိုအပ်ချက်များကို သတိပြုမိရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်၊ USA ရှိ Malpractice Insurance Agency Management System နှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများ သိထားသင့်သည်များ ၊ ပြည်နယ်အလိုက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ မှားယွင်းသော အာမခံလိုအပ်ချက်များ၏ အကျဉ်းချုပ်ကို သင့်အား တင်ပြပါမည်။

Alabama

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် ဥပဒေအရ မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တောင်းဆိုချက်များကို ကာမိစေရန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိကြောင်း သရုပ်ပြရမည်ဖြစ်သည်။

Alaska

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအလိုက် အနည်းဆုံး အကျုံးဝင်သည့်ပမာဏ ကွဲပြားသဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအားလုံးအတွက် မသင်မနေရဖြစ်သည်။

Arizona

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် ဥပဒေအရ လိုက်နာရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တောင်းဆိုချက်များကို ကာမိစေရန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိကြောင်း သရုပ်ပြရမည်ဖြစ်သည်။

Arkansas

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် သမားတော်များအတွက် မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပြီး၊ အနည်းဆုံး အကျုံးဝင်သည့် ပမာဏသည် အထူးအလိုက် ကွဲပြားပါသည်။

ဆက်စပ်အကြောင်းအရာ: Desjardins အာမခံ

California

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအလိုက် အနည်းဆုံး အကျုံးဝင်သည့်ပမာဏ ကွဲပြားသဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအားလုံးအတွက် မသင်မနေရဖြစ်သည်။

Colorado

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် ဥပဒေအရ လိုက်နာရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တောင်းဆိုချက်များကို ကာမိစေရန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိကြောင်း သရုပ်ပြရမည်ဖြစ်သည်။

Connecticut

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် သမားတော်များနှင့် အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအချို့အတွက် လိုအပ်သော အကျုံးဝင်မှုပမာဏသည် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလိုက် အနည်းဆုံး အကျုံးဝင်ပါသည်။

Delaware

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် သမားတော်များအတွက် မသင်မနေရဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး အကျုံးဝင်သည့်ပမာဏသည် အထူးပြုအလိုက် ကွဲပြားပါသည်။

Florida

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအလိုက် အနည်းဆုံး အကျုံးဝင်သည့်ပမာဏ ကွဲပြားသဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအားလုံးအတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။

ဤဆောင်းပါးသည် USA ရှိ Malpractice Insurance Agency Management System အကြောင်း ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများ သိသင့်သည့်အရာများ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသည်။

Georgia

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် ဥပဒေအရ လိုက်နာရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တောင်းဆိုချက်များကို ကာမိစေရန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိကြောင်း သရုပ်ပြရမည်ဖြစ်သည်။

Hawaii

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် သမားတော်များနှင့် အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအချို့အတွက် မသင်မနေရဖြစ်ပြီး၊ အနည်းဆုံး အကျုံးဝင်သည့်ပမာဏသည် ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက် ကွဲပြားသည်။

Idaho

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် ဥပဒေအရ မသင်မနေရ မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တောင်းဆိုချက်များကို ကာမိစေရန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိကြောင်း သရုပ်ပြရမည်ဖြစ်သည်။

Illinois

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် သမားတော်များနှင့် အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအချို့အတွက် မသင်မနေရဖြစ်ပြီး၊ အနည်းဆုံး အကျုံးဝင်သည့်ပမာဏသည် ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက် ကွဲပြားသည်။

Indiana

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် ဥပဒေအရ မသင်မနေရ မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တောင်းဆိုချက်များကို ကာမိစေရန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိကြောင်း သရုပ်ပြရမည်ဖြစ်သည်။

ဤဆောင်းပါးသည် USA ရှိ Malpractice Insurance Agency Management System အကြောင်း ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများ သိသင့်သည့်အရာများ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသည်။

Iowa

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် ဥပဒေအရ မသင်မနေရ မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တောင်းဆိုချက်များကို ကာမိစေရန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိကြောင်း သရုပ်ပြရမည်ဖြစ်သည်။

ဆက်စပ်အကြောင်းအရာ: Intact Financial Corporation

Kansas

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် ဥပဒေအရ မသင်မနေရ မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တောင်းဆိုချက်များကို ကာမိစေရန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိကြောင်း သရုပ်ပြရမည်ဖြစ်သည်။

Kentucky

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် သမားတော်များအတွက် မသင်မနေရဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး အကျုံးဝင်သည့်ပမာဏသည် အထူးပြုအလိုက် ကွဲပြားပါသည်။

Louisiana

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် သမားတော်များနှင့် အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအချို့အတွက် မသင်မနေရဖြစ်ပြီး၊ အနည်းဆုံး အကျုံးဝင်သည့်ပမာဏသည် ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက် ကွဲပြားသည်။

Maine

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် ဥပဒေအရ မသင်မနေရ မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တောင်းဆိုချက်များကို ကာမိစေရန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိကြောင်း သရုပ်ပြရမည်ဖြစ်သည်။

Maryland

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် သမားတော်များနှင့် အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအချို့အတွက် မသင်မနေရဖြစ်ပြီး၊ အနည်းဆုံး အကျုံးဝင်သည့်ပမာဏသည် ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက် ကွဲပြားသည်။

Massachusetts

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် ဥပဒေအရ မသင်မနေရ မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တောင်းဆိုချက်များကို ကာမိစေရန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိကြောင်း သရုပ်ပြရမည်ဖြစ်သည်။

Michigan

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် ဥပဒေအရ မသင်မနေရ မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တောင်းဆိုချက်များကို ကာမိစေရန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိကြောင်း သရုပ်ပြရမည်ဖြစ်သည်။

Minnesota

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် ဥပဒေအရ မသင်မနေရ မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တောင်းဆိုချက်များကို ကာမိစေရန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိကြောင်း သရုပ်ပြရမည်ဖြစ်သည်။

Mississippi

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် ဥပဒေအရ မသင်မနေရ မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တောင်းဆိုချက်များကို ကာမိစေရန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိကြောင်း သရုပ်ပြရမည်ဖြစ်သည်။

ဤဆောင်းပါးသည် USA ရှိ Malpractice Insurance Agency Management System အကြောင်း ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများ သိသင့်သည့်အရာများ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသည်။

Missouri

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် ဥပဒေအရ မသင်မနေရ မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တောင်းဆိုချက်များကို ကာမိစေရန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိကြောင်း သရုပ်ပြရမည်ဖြစ်သည်။

montana

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် ဥပဒေအရ မသင်မနေရ မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တောင်းဆိုချက်များကို ကာမိစေရန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိကြောင်း သရုပ်ပြရမည်ဖြစ်သည်။

Nebraska

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် ဥပဒေအရ မသင်မနေရ မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တောင်းဆိုချက်များကို ကာမိစေရန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိကြောင်း သရုပ်ပြရမည်ဖြစ်သည်။

Nevada

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် သမားတော်များနှင့် အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအချို့အတွက် မသင်မနေရဖြစ်ပြီး၊ အနည်းဆုံး အကျုံးဝင်သည့်ပမာဏသည် ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက် ကွဲပြားသည်။

New Hampshire

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံသည် ဥပဒေအရ မသင်မနေရ မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော တောင်းဆိုချက်များကို ကာမိစေရန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာတာဝန်ရှိကြောင်း သရုပ်ပြရမည်ဖြစ်သည်။

ဤဆောင်းပါးတွင် ပြည်နယ်အားလုံးကို အကျုံးမဝင်ကြောင်း မှတ်သားထားပါ၊ USA ရှိ Malpractice Insurance Agency Management System အကြောင်း ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများ သိထားသင့်သည်များ။ အချက်အလက်ပိုမိုရရှိရန် သင်၏သုတေသနကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။

ဆက်စပ်အကြောင်းအရာ: အင်ပါယာ အသက်အာမခံ ကုမ္ပဏီ

ဆရာဝန်တစ်ဦးတွင် အကျင့်ပျက်ခြစားသော အာမခံမရှိပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။

ဆရာဝန်တစ်ဦးတွင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံမရှိပါက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဖြင့် တရားစွဲခံရပါက၊ ၎င်းတို့သည် တရားလိုအား ပေးဆောင်သည့် နစ်နာမှုများအတွက် ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတွင် ဆေးဖိုး လျော်ကြေး၊ ဆုံးရှုံးသွားသော လုပ်ခနှင့် နာကျင်ကိုက်ခဲမှု အပါအဝင် အခြားသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ပါဝင်နိုင်သည်။
အကယ်၍ ဆရာဝန်သည် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို ကာမိရန် လုံလောက်သော ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှု မရှိပါက တရားစီရင်မှု၏ ပမာဏ အပြည့်အစုံကို စုဆောင်းရန် ခက်ခဲနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် အချို့ကိစ္စများတွင် တရားခံသည် ဆရာဝန်၏လုပ်ခကို တန်ဆာဆင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် လိမ်ညာထားနိုင်သည်။
အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံသည် ပြည်နယ်အားလုံးတွင်မဖြစ်မနေမဖြစ်မနေ သတိပြုရန်အရေးကြီးပါသည်။ သို့ရာတွင်၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုင်ကြားမှုတစ်ခုတွင် ၎င်းတို့ကိုယ်ကို ကာကွယ်ရန် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအားလုံးအတွက် ပြင်းပြင်းထန်ထန် အကြံပြုထားသည်။ အာမခံမရှိပါက ဆရာဝန်များသည် သိသာထင်ရှားသော ငွေကြေးအန္တရာယ်နှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတာဝန်ယူမှုတို့ကို ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။

US ရှိ Malpractice Insurance Agency Management System နှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများ သိထားရန် လိုအပ်သည်များကို ဤဆောင်းပါးတွင် ပိုမိုဖော်ပြပါမည်။

အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံ ကုန်ကျစရိတ်ကို အထူးပြုပါ။

အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံ၏ ကုန်ကျစရိတ်သည် အန္တရာယ်အဆင့်နှင့် တရားစွဲမှုများအတွက် အလားအလာ ကွာခြားမှုများကြောင့် အထူးကျွမ်းကျင်မှုအလိုက် ကွဲပြားသည်။ အာရုံကြောခွဲစိတ်မှု သို့မဟုတ် သားဖွားမီးယပ်/မီးယပ်ပညာကဲ့သို့သော အန္တရာယ်များသည်ဟု ယူဆထားသော အချို့သော အထူးပြုဘာသာရပ်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် စိတ်ရောဂါကု သို့မဟုတ် မိသားစုဆေးပညာကဲ့သို့သော အန္တရာယ်နည်းသော အထူးပြုသူများထက် အကျင့်ပျက်ခြစားသော အာမခံပရီမီယံကြေး ပိုမိုမြင့်မားသည်။
သို့သော်၊ အကျင့်ပျက်ခြစားသော အာမခံပရီမီယံများသည် တည်နေရာ၊ တောင်းဆိုမှုမှတ်တမ်းနှင့် အကျုံးဝင်မှုကန့်သတ်ချက်များကဲ့သို့သော တစ်ဦးချင်းအချက်များပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်ကို သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။
Medscape ၏ 2019 စစ်တမ်းကို အခြေခံ၍ အထူးပြုအားဖြင့် ခန့်မှန်းခြေ နှစ်အလိုက် မှားယွင်းသော အာမခံပရီမီယံ အချို့ကို ဖော်ပြပါရှိသည်။
သားဖွား/မီးယပ်ပညာ- $85,000 မှ $200,000+
အာရုံကြောခွဲစိတ်မှု- $85,000 မှ $200,000+
နှလုံးသွေးကြောခွဲစိတ်မှု- $60,000 မှ $150,000
အရိုးခွဲစိတ်မှု- $35,000 မှ $110,000
အထွေထွေခွဲစိတ်မှု- $30,000 မှ $85,000
မေ့ဆေးပညာ- $20,000 မှ $75,000
အရေးပေါ်ဆေး: $15,000 မှ $50,000
ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း- $10,000 မှ $45,000
စိတ်ရောဂါကုသခြင်း- $5,000 မှ $20,000
မိသားစုဆေးပညာ- $5,000 မှ $15,000

တစ်ဖန်၊ ၎င်းတို့သည် ခန့်မှန်းချက်များသာဖြစ်ပြီး တစ်ဦးချင်း ပရီမီယံကြေးများသည် တစ်ဦးချင်းအချက်များပေါ်တွင် မူတည်၍ ကျယ်ပြန့်စွာ ကွဲပြားနိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် သင့်လျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့် အကောင်းဆုံးလွှမ်းခြုံမှုကိုရှာဖွေရန် အာမခံဝန်ဆောင်မှုပေးသူများထံမှ ကိုးကားချက်များကို အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ဈေးဝယ်ပြီး နှိုင်းယှဉ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ USA ရှိ Malpractice Insurance Agency Management System အကြောင်း ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများ သိထားသင့်သည့် အချက်အလက်အားလုံးကို ဤဆောင်းပါးတွင် မဖော်ပြထားပါ။

ဆက်စပ်အကြောင်းအရာ: Aviva ကနေဒါ

အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံသည် အဘယ်အရာက အကျုံးဝင်သနည်း။

Malpractice အာမခံသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအတွက် တရားစွဲခံရပါက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများကို အကျုံးဝင်စေသော ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အာမခံအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအာမခံသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အောက်ပါတို့ကို အကျုံးဝင်သည်-

ဥပဒေကြောင်းအရ ကာကွယ်ရေးစရိတ်

အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံသည် ရှေ့နေအခကြေးငွေ၊ တရားရုံးကုန်ကျစရိတ်နှင့် ကျွမ်းကျင်သက်သေကြေးများအပါအဝင် အကျင့်ပျက်တရားစွဲဆိုမှုကို ခုခံကာကွယ်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သောကုန်ကျစရိတ်များကို အကျုံးဝင်ပါသည်။

အခြေချမှုများ သို့မဟုတ် စီရင်ဆုံးဖြတ်မှုများ

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတစ်ဦးသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ မှားယွင်းမှုများအတွက် တာဝန်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိပါက၊ အကျင့်ပျက်မှုအာမခံသည် တရားလိုအား ပေးဆောင်သည့် ပြေစာ သို့မဟုတ် တရားစီရင်ခြင်း၏ ကုန်ကျစရိတ်များကို ကာမိနိုင်သည်။

ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း။

အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူ၏ပေါ့ဆမှု သို့မဟုတ် အမှားအယွင်းကြောင့်ဖြစ်ရသည့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများ သို့မဟုတ် ဆေးဖိုးဝါးခ၊ ဆုံးရှုံးသွားသောလုပ်ခ သို့မဟုတ် နာကျင်မှုနှင့် ဝေဒနာများကဲ့သို့ အကာအကွယ်ပေးနိုင်သည်။

အကျင့်ပျက်ခြစားသောအာမခံမူဝါဒများတွင် အကျုံးဝင်သည့်ကန့်သတ်ချက်များရှိနိုင်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အာမခံကုမ္ပဏီသည် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတောင်းဆိုမှုတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်သော ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်ကြောင်း သတိပြုရန်အရေးကြီးပါသည်။ USA ရှိ Malpractice Insurance Agency Management System အကြောင်း ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများ သိထားသင့်သည့် အချက်အလက်အားလုံးကို ဤဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါ။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများသည် လုံလောက်သောအကာအကွယ်များရရှိစေရန်အတွက် ၎င်းတို့၏မူဝါဒများနှင့် အကျုံးဝင်မှုကန့်သတ်ချက်များကို ဂရုတစိုက်ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်သည်။

ဆက်စပ်အကြောင်းအရာ: RBC အာမခံ

ဆေးကျောင်းသားများအတွက် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံ

ဆေးကျောင်းသားများသည် ဆေးကျောင်းများ၏ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အာမခံဖြင့် မကြာခဏ အကျုံးဝင်သည် ဤအကျုံးဝင်မှုသည် များသောအားဖြင့် ၎င်း၏ကျောင်းသားများအတွက် ဆေးကျောင်းမှဝယ်ယူထားသော အဖွဲ့မူဝါဒဖြင့် ပေးဆောင်ပါသည်။

သို့သော်၊ ၎င်းတို့၏ ပညာရေးအစီအစဉ်ပြင်ပတွင် အလုပ်လုပ်သော ဆေးကျောင်းသားများ (အချိန်ပိုင်းအလုပ် သို့မဟုတ် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရာထူးတွင်ကဲ့သို့သော) ဆေးကျောင်းသားများသည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဖြင့် တရားစွဲခံရပါက အကာအကွယ်ရရှိစေရန် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် အကျင့်ပျက်အာမခံကို ဝယ်ယူရန် လိုအပ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများအတွက် ပုံမှန်အားဖြင့် ပရီမီယံကြေးများထက် နည်းပါးသော ပရီမီယံကြေးများဖြင့် ဆေးကျောင်းသားများအတွက် အထူးသဖြင့် အကျင့်ပျက်ခြစားသောအာမခံကို ပေးဆောင်သော အာမခံပေးသူအများအပြားရှိပါသည်။ ဤမူဝါဒများသည် ကျောင်းသားသည် ၎င်းတို့၏ပညာရေး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်နေချိန်နှင့် ကျောင်းသားသည် ၎င်းတို့၏ပညာရေးအစီအစဉ်ပြင်ပတွင် အလုပ်လုပ်နေချိန်တွင် ဖြစ်ပွားသည့်ဖြစ်ရပ်များအတွက် အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်သည်။

၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အကျင့်ပျက်မှုအာမခံကိုဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနေသည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများသည်မူဝါဒ၏အကျုံးဝင်မှုကန့်သတ်ချက်များ၊ ချန်လှပ်ထားမှုများနှင့်ပရီမီယံများကိုဂရုတစိုက်ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ပြီး ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးအကျုံးဝင်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အာမခံပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။ အချက်အလက်အားလုံးကို ဤဆောင်းပါးတွင် အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်ပါ၊ USA ရှိ Malpractice Insurance Agency Management System အကြောင်း ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများ သိထားသင့်သည်များ။

ဆက်စပ်အကြောင်းအရာ: SSQ အုပ်စု အာမခံ

ေမးေလ့ရွိသည့္ေမးခြန္းမ်ား


USA ရှိ Malpractice Insurance Agency Management System အကြောင်း ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများ သိထားသင့်သည့် FAQ အချို့ကိုလည်း ဤဆောင်းပါးတွင် ဖြေပါမည်။

သူနာပြုဆရာမ၌ အကျင့်ပျက်ခြင်း၏ အင်္ဂါ ၄ ပါးကား အဘယ်နည်း။

ပေါ့ဆခြင်း၏ လေးချက်မှာ တာဝန်ဝတ္တရား ဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း နှင့် အကြောင်းတရားတို့ဖြစ်သည်။

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ဝတ်စုံကို အနိုင်ယူရန် သက်သေပြရမည့် အချက် ၄ ချက်ကား အဘယ်နည်း။

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုကို သရုပ်ပြပြီး လျော်ကြေးငွေရယူရန်အတွက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူသည် ကုသမှုပေးရာတွင် ပေါ့ဆမှုမရှိကြောင်းနှင့် ယင်းပေါ့ဆမှုကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာစေကြောင်း အထောက်အထားများ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းလေးခုကို သက်သေပြရန် လိုအပ်သည်-
(၁) ဆရာဝန်သည် လူနာအား ကျွမ်းကျင်သော ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။
(၂) သမားတော်သည် ဤတာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်း။
(၃) ဤချို့ယွင်းချက်ကြောင့် လူနာသည် ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရပါသည်။
(၄) ရလဒ်ကြောင့် လူနာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း။

အကျင့်ပျက်တရားစွဲဆိုမှုတွင် ခုခံကာကွယ်ခြင်း၏ အဓိကမူ ၃ ချက်ကား အဘယ်နည်း။

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုတရားစွဲဆိုမှုများတွင် မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည့် ကာကွယ်ရေးနည်းသုံးမျိုးတွင် ကျွမ်းကျင်သက်သေများ၏ တရားဝင်ထွက်ဆိုချက်ကို ငြင်းခုံခြင်း၊ တရားစွဲဆိုသူအား ပေးအပ်သည့်လျော်ကြေးပမာဏကို လျှော့ချရန် သို့မဟုတ် ပယ်ချရန် ကြိုးပမ်းခြင်းနှင့် သမားတော်၏လုပ်ရပ်များသည် တရားခံ၏ဒဏ်ရာကို တိုက်ရိုက်အကြောင်းရင်းမဟုတ်ကြောင်း ငြင်းခုံခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။

ဆက်စပ်အကြောင်းအရာ: Assumption အသက်အာမခံ အကျုံးဝင်သည်။

ကောက်ချက်

နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏ အရေးပါသောကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများသည် မတူညီသောမူဝါဒများကို သုတေသနပြုရန်၊ တောင်းဆိုမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို နားလည်ရန်နှင့် ၎င်းတို့၏အာမခံအေဂျင်စီများနှင့် ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် အချိန်ယူသင့်သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအရေးဆိုမှုတစ်ခုတွင် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့နှင့် ၎င်းတို့၏လူနာများကို ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သော လွှမ်းခြုံမှုရှိကြောင်း သေချာစေနိုင်သည်။

ဤဆောင်းပါးသည် သင့်အတွက် လုံလောက်သော အချက်အလက်ဖြစ်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ ဆောင်းပါးတွင်၊ USA ရှိ Malpractice Insurance Agency Management Systems အကြောင်း ဆရာဝန်များနှင့် သူနာပြုများ သိထားရန် လိုအပ်သည်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခေါင်းစဉ်ခွဲများစွာကို ဆွေးနွေးထားပါသည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ မှားယွင်းသောအာမခံအမျိုးအစားများ၊ ယူအက်စ်ရှိ ထိပ်တန်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကျင့်ပျက်အာမခံကုမ္ပဏီ 10 ခု၊ ဆရာဝန်များအတွက် မှားယွင်းသောအာမခံ၊ ပြည်နယ်အလိုက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ မှားယွင်းသောအာမခံလိုအပ်ချက်များ၊ ဆရာဝန်တစ်ဦးတွင် အကျင့်ပျက်ခြစားသောအာမခံမရှိပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း၊ အထူးပြုမှုအလိုက် အကျင့်ပျက်ခြစားသောအာမခံ ကုန်ကျစရိတ်၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံသည် အဘယ်နည်း။ ဆေးကျောင်းသားများအတွက် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအာမခံ။

a Comment ချန်ထား